Scroll down for English.

 

Polari var ett hemligt språk som talades bland homosexuella i Storbritannien från början av 1900-talet fram till slutet av 1960-talet. Polari möjliggjorde för queers att kommunicera mer riskfritt med varandra i en tid då risken för arrestering, utpressning och fysiskt våld var stor. Detta språk, fyllt av camp, sexuella insinuationer och sarkasm förhöjde också i sitt format en känsla av att vara del av en exklusiv grupp.
Polari Speaking Sex behandlar språk både som en väg till gemenskap och säkerhet, men också som en säker plats i sig; en hemlig form av kommunikation som verktyg för att uttrycka, dela och utföra queer glädje, queer njutning, queer intimitet och queer erotik i offentligheten.

Alamo, and no flies! Savvy?
Nanti Polari! Lily Law! Gardy loo!

Idé och koreografi
Marcus Baldemar

Skapad tillsammans med
Viktoria Andersson, Mariana Suikkanen Gomes, Daniel Åkerström Steen, Pyo Soon Caroline Byström, Adam Seid Tahir och Anh Vo

På scen
Marcus Baldemar, Viktoria Andersson, Mariana Suikkanen Gomes

Scenografi, kostym, mask och ljus
Daniel Åkerström Steen

Samproduktion
MDT, Riksteatern Dans, Köttinspektionen

Residens
MDT, Riksteatern, Konstnärsnämnden

Turné
MDT, Stockholm: 15 + 16 april, 2021
Atalante, Göteborg: 20 + 21 april, 2021
Dansstationen, Malmö: 23 + 24 april, 2021
Köttinspektionen, Uppsala: september, 2021

 

Med stöd av Kulturrådet, Riksteatern Dans, Köttinspektionen, turnénätverket Slingan och Konstnärsnämnden.

 

—————————-

 

 

Polari was a secretive language used within gay communities in Britain from the beginning of the 1900s to the late 1960s. This language enabled queers to communicate with each other in front of straight people, in public. It enabled them to feel part of an exclusive group. This language, being full of camp, innuendo and sarcasm also helped form a resilient worldview in the face of arrest, blackmail and physical violence.
Marcus Baldemar is inspired by this idea of a secret language as a road to community and safety, but also as a safe space in itself. A secret form of communication as a tool for expressing, sharing and performing queer joy, queer pleasure, queer intimacy and queer eroticism in public.

Alamo, and no flies! Savvy?
Nanti Polari! Lily Law! Gardy loo!

Idea and Choreography
Marcus Baldemar

Created Together with
Viktoria Andersson, Mariana Suikkanen Gomes, Daniel Åkerström Steen, Pyo Soon Caroline Byström, Adam Seid Tahir och Anh Vo

On stage
Marcus Baldemar, Viktoria Andersson, Mariana Suikkanen Gomes

Set-design, costume, make-up and lights
Daniel Åkerström Steen

Coproduction
MDT, Riksteatern Dans, Köttinspektionen

Residencies
MDT, Riksteatern, Konstnärsnämnden

Tour
MDT, Stockholm: 15 + 16 april, 2021
Atalante, Göteborg: 20 + 21 april, 2021
Dansstationen, Malmö: 23 + 24 april, 2021
Köttinspektionen, Uppsala: september, 2021

 

Supported by the Swedish Arts Council, Sweden’s National Touring Theatre, Köttinspektionen, the touring network Slingan and The Swedish Arts Grants Committee.