(Sroll down for english translation)

En enmansshow om Yassers liv, genom foton, video och diffusa minnen.

Rabih Mroué gillar tanken på att använda fiktion för att berätta sanningen. Han är uppvuxen i Libanon under inbördeskriget, där de olika parterna spred sina egna sanningar med hjälp av våld och propaganda. Här berättas historien genom Yasser, hans bror. För det är Yassers historia, om än till viss del konstruerad – sanningen är ett komplicerat koncept.
Efter att ha stått bakom scen och hjälpt till med ljudet till Rabihs föreställningar, får Yasser nu träda fram och berätta sin egen historia, även om han till en början bemötte idén med viss tveksamhet: ”Nej, jag tror inte den är värd att berätta. Den är banal, och det finns många berättelser som den.” ”Men vi kan uppfinna den.” ”Okej. Varför inte?”
Med hjälp av egna videoinspelningar, foton och framförallt sin lyrik väver han ihop en historia som är i högsta grad personlig. Men den blir också gemensam: Genom Yassers berättelse får vi ett komplement till den konstruktion som är vår historieskrivning. För vems sanning är det som får plats där?

 

CREDITS

Text och regi: Rabih Mroué
Regiassistent: Sarmad Louis
Framförd av: Yasser Mroué
Engelsk översättning: Ziad Nawfal

Med stöd av: Fonds Podiumkunsten, Prins Claus Fonds, Hivos & Stichting DOEN – (The Netherlands).

 

17 maj kl 18.00
18 maj kl 16.00

Göteborgs Dans & Teater Festival har presenterat internationell scenkonst i 20 år. Sedan dess har mycket hänt i världen och festivalen har sett olika ut från gång till gång. Programmet har bestått av rysk teater, dans från Kerala, romsk cirkus, kinesisk opera och dockteater från Kapstaden. Ett återkommande projekt har möjligheten att spegla sin omvärld och bli en tidsmarkör, ett sätt att förstå och sedan minnas just det sammanhanget som rådde då. I maj 2014 gästas Göteborg av konstnärer från Beirut, New York, Gent, Hamburg, Bamako och Oslo. Politisk samtidssatir, nära berättelser, dans, musik och cirkus presenteras.

 

A one man show about the life of Yasser, through photographs, video and vague memories.

Rabih Mroué likes the thought of using fiction to tell the truth. He grew up in Lebanon during the civil war, where the different parties spread their own truths through violence and propaganda. Here the story is told through Yasser, his brother. Because it is Yasser’s story, if only a bit constructed – the truth is complicated.
After having worked behind the stage and managed the sound for Rabih’s performances, Yasser is now the person entering the stage, telling his own story – even though he was a bit sceptical in the beginning: “No, I don’t think it is worth telling. It is banal, and there are many stories like it.” “But we can invent it.” “Alright, why not?”
With help from video, photography and above all his poetry, he weaves a story that is indeed personal. But it is also universal: Through Yasser’s story we get a complement to the construction that is the writing of our history. Because whose truth is included there?

CREDITS

Text och regi: Rabih Mroué
Regiassistent: Sarmad Louis
Framförd av: Yasser Mroué
Engelsk översättning: Ziad Nawfal

Med stöd av: Fonds Podiumkunsten, Prins Claus Fonds, Hivos & Stichting DOEN – (The Netherlands).
This project is co-produced by NXTSTP, with support of THE CULTURAL PROGRAMME of the European Union.

May 17th 18.00 pm
May 18th 16.00 pm