Scroll down for English.

Sånglösa har upplevt sorg och sina minnen har hon stängt in långt inuti. Därför har Sånglösa förlorat förmågan att sjunga – det hon älskar allra mest. Hon gråter mycket men visar det inte för någon. Istället håller hon sig för sig själv, med den inre rösten Pronto som enda sällskap. En dag träffar hon ugglan Hobox som vill hjälpa henne. De talar med skogen, som ger henne tre uppdrag. Om hon klarar dem kan hon kanske hitta sin röst igen. Och så börjar en resa fylld av äventyr, humor och allvar.

Sånglösa är en berättelse inspirerad av saga och fantasy, om sorg och saknad och om att våga ta itu med det förflutna för att kunna gå vidare. En nyopera för barn mellan 6–10 år och deras vuxna.

Föreställningen är en del av NewOpera CO:s 15-årsjubileum.

 

 

——————

 

Sånglösa (”Songless”) has experienced grief, and her memories have been hidden away deep inside. Therefore she has lost the ability to sing – the one thing she loves the most. She cries a lot but doesn’t show it to anyone. Instead she keeps to herself, with her inner voice Pronto as her only companion. One day she meets the owl Hobox who wants to help her. They speak to the forrest that in return gives her three missions. If she completes them she might find her voice again. And so a journey begins, filled with adventure, humor and vulnerability.

Sånglösa is a tale inspired by fantasy, about grief och loss and having the courage to face the past in order to move forward. A contemporary opera for children 6-10 years old and their grown-ups.

The performance is a part of NewOpera CO:s 15th anniversary celebration.