Scroll down for English.

Self Contained utforskar mänskliga individers relationer till rymd och gemenskap genom den fysiska kroppen och undersöker hur kroppen påverkar sättet som människor upplever världen. Åtta blivande danskonstnärer uppför verket, som utmanar den mänskliga kroppens status i västvärldens samhälleliga diskurser. 
Israel Aloni är konstnärlig ledare för ilDance, ett fristående och internationellt danskompani baserat i Göteborg, som grundades av Aloni och Associate Director Lee Brummer 2012.

Koncept: Israel Aloni
Koreografi: Israel Aloni & ensemblen
Ensemble: Burja Podlesnik, Emilia Fridholm, Esther Alberte Bundgaard, Jennifer Wallen, Malva Sanner, Matilda Caspersson, William Säfström, Victor Persson
Kreativ samarbetspartner: Lee Brummer
Kostymkonsult: Linnea Bågander
Ljud: Sascha Budimski
Ljus: Johan Bjellsäter
Bild: Nikola Stankovic

——————

 

Self Contained explores the relations of human individuals to space and community through the physical body. It examines how the physical body impacts the way in which humans experience the world. Performed by eight emerging dance artists the piece challenges the status of the human body in current discourses in Western societies. 
Israel Aloni is the Artistic Director of ilDance – independent and international contemporary dance company based in Gothenburg, which they founded in 2012 together with the company’s Associate Director, Lee Brummer.

Concept: Israel Aloni
Choreography: Israel Aloni & cast
Cast: Burja Podlesnik, Emilia Fridholm, Esther Alberte Bundgaard, Jennifer Wallen, Malva Sanner, Matilda Caspersson, William Säfström, Victor Persson
Creative collaborator: Lee Brummer
Costume consultant: Linnea Bågander
Sound: Sascha Budimski
Light: Johan Bjellsäter
Image: Nikola Stankovic