Sedan Ann Eringstam avslutade sin magisterexamen på Högskolan för Fotografi 2006, har hon behandlat filmens utopiska bild av människan. Hennes konstverk kontrasterar de ideala men orealistiska bilder av den fiktiva verkligheten med våra egna tankar om verklighet, norm och identitet.

Bilden In search of wonderland 8 handlar om det egna sökande efter en identitet. Ann Eringstam har använt sig av storslagen naturen som en symbol för samhällsstrukturer och normer som ibland känns omöjliga ta sig igenom. Bilderna för tankarna till nationalromantiken. Men strax trillar betraktaren likt Alice i Underlandet rakt ner i en kusligt verklig overklighet. Bilderna skall inte förväxlas med romantiska naturbilder. Snarare förmedlar de något undanglidande mänskligt.

Curatorerarna Cecilia Suhaid Gustafsson och Sarah Schmidt har saknat en plats för den samtida fotografi som inte är knuten till en institution och som kan visas i det offentliga rummet.

Skala 1:1 medfinansieras av Västra Götalands Regionen Kulturnämnd.
Grafisk form Jörgen Nordqvist