Scroll down for English.

12/12 2015 • Levande Musik – Skogen
Skogen är en ensemble som verkar i ett gränsområde mellan samtida kammar- och improvisationsmusik. Den musik som uppstår ur förhållandet mellan komposition och improvisation, mellan individuella och kollektiva arbetsprocesser, är en djupt poetisk tonkonst som på ett lika diskret som till synes paradoxalt vis förenar enhet med mångfald, ordning med kaos och historia med samtid. Skogens musik har väckt internationell genklang, och deras senaste skivor, samtliga utgivna av det brittiska skivbolaget Another Timbre, har vid ett flertal tillfällen figurerat på välrenommerade musiktidskrifters årsbästalistor.

Ensemblen består utöver de svenska musikerna vid detta tillfälle även av den i London verksamme violinisten Angharad Davies och den japanske elektronmusikern Toshimaru Nakamura, med vilka man samarbetat vid ett flertal tidigare tillfällen. Denna gång har ensemblen även bjudit in den walesiske harpisten Rhodri Davies, flitigt verksam inom såväl samtida improvisationsmusik som nutida, noterad kammarmusik. Kvällen till ära kommer man att framföra ett timslångt, nyskrivet stycke av Magnus Granberg.

Medverkande
Angharad Davies: violin
Anna Lindal: violin
Leo Svensson Sander: cello
Magnus Granberg: piano
Rhodri Davies: harpa
John Eriksson: vibrafon
Henrik Olsson: skålar och glas
Erik Carlsson: slagverk
Petter Wästberg: elektronik och objekt
Toshimaru Nakamura; no-input mixing board

Storskogen-
Photo: Seth Starre Lacotte


12/12 2015 • Levande Musik – Skogen
Skogen makes music where impressions and experiences, methods and materials from seemingly different musical practices make up a new, strong alloy. The specific dynamic which arises at the intersection of compositional and improvisational practices produces a coherent music where the multiplicity of methods and the histories of different source materials are transcended.

The musical experiences of the members cover a wide range, from Swedish folk music to contemporary classical, with the main focus on improvised and experimental music. The members are also active performing with groups like Mats Gustafsson’s Swedish Azz, Gul 3, Chip Shop Music and Sheriff, and collaborate with musicians such as Nikos Veliotis, Axel Dörner, Tetuzi Akiyama and Toshimaru Nakamura.