Scroll down for English.

Vi sitter just nu på första raden i ett stort fyrkantigt rum med svarta ytor lämpat för diverse uppträdanden. I mitten av rummet hänger ett vitt draperi med långa streck målade på sig. Draperiet svajar långsamt och drömskt, som om det blåste lite på scenen. Det vilar ett mjukt ljus över golvet och över de första tre raderna. De som sitter längst bak undrar ibland vad jag som sitter längst fram pratar om. Jag är här för att tolka en dansföreställning för er, en berättelse om det som syns på scenen men även en historia i sig självt.
Shapes of States spårar kroppens politiska historieskrivning genom att koppla samman 1920-talets folkhälsoideal med dagens träningsideal. Vad gör det dagliga kroppsformandet – i arbete, motion och vardag – för våra idéer om den friska samhällskroppen? Med stöd i Meyerholds biomekanik utvecklar dansarna i föreställningen ett rörelsespråk långt ifrån idéer om naturligt beteende. I en serie danser berättas istället en uppbruten historia om vår tilltro till köttets disciplinering.
Föreställningen kommer att syntolkas för att erbjuda ett annat perspektiv på hur vi kan förstå dansens former och innehåll. Du är välkommen att ta del av syntolkningen oavsett om du har en synnedsättning eller inte. Atalante har 20 st syntolkningsmottagare att låna ut vid varje föreställningstillfälle. Uppge behov vid bokning.

Syntolkning utförs enbart på svenska.

Recensenter om Shapes of States:
Anna Ångström – Svenska Dagbladet
Örjan Abrahamsson – Dagens Nyheter
Täppas Fogelberg – Blogg
Caroline Gollungberg – SRF Radio

Medverkande
Koreografi: Stina Nyberg
Performance och syntolkning: Sandra Lolax, Sindri Runudde, Andrea Svensson, Stina Nyberg
Scenografi: Tove Edlund Dreiman
Kostym: Tove Edlund Dreiman, Sandra Leandersson
Ljus: Josefin Hinders
Dramaturgassistens: Manon Santkin
Producent: Sara Bergsmark / MDT
Administration: Johan Thelander / Interim Kultur
Foto: José Figueroa
Produktion: MDT, Norrlandsoperan, Inkonst och wpZimmer med stöd från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Stockholm Stad and Stockholms läns landsting. Detta projekt är en del av [DNA] Departures and Arrivals network vilket är delfinansierat av Europeiska kommissionens Creative Europe program.


Right now, we are sitting on the first row in a big square room with black surfaces aimed for different performances. In the middle of the room there is a white curtain with long lines painted on it. The curtain moves in a slow and dreamy way, as if there was a slight wind on stage. A soft light lit the floor and the first three rows. Those who are seated in the back row sometimes wonder what I am talking about here in the front. I am here to interpret a dance performance for you, a story about what takes place on stage but also a story in itself
Shapes of States traces the historical and political writing of the body by connecting Swedish public health ideologies from the 1920’s with contemporary training ideals. Seeing the body as malleable material, which are the means through which we sculpt it? And what is the daily shaping of the body doing to the way we shape society? With a starting point in Meyerhold’s biomechanics the dancers in Shapes of States develop a movement vocabulary far from any idea of natural behaviour. In a series of dances they tell the broken story of a human belief in the disciplining of the flesh.
The performance is visually described, offering various perspectives on how to perceive the form and content of dance. You are welcome to take part of the visual description, whether you have a visual impairment or not. Atalante has twenty audio description recivers to lend out/performance. State your need when booking your tickets.

The performance is suitable for non-Swedish speakers, but the visual interpretation is in Swedish only.

Credits
Choreography: Stina Nyberg
Performance and sight interpretation: Sandra Lolax, Sindri Runudde, Andrea Svensson, Stina Nyberg
Set design: Tove Edlund Dreiman
Costume: Tove Edlund Dreiman, Sandra Leandersson
Light design: Josefin Hinders
Dramaturgical assistance: Manon Santkin
Producer: Sara Bergsmark / MDT
Photo: José Figueroa
Administration: Johan Thelander / Interim Kultur
Production: MDT, Norrlandsoperan, Inkonst and wpZimmer with support from The Swedish Arts Council, The Swedish Arts Grants Committee, The City of Stockholm and Stockholm County Council. This presentation is part of the project [DNA] Departures and Arrivals network which is co-financed by the Creative Europe program of the European Commission.