Scroll down for English.

Romska teatern ARTHEM och Atalante ordnar en stödkväll för Ukrainas romer. I Ukraina pågår ett brutalt krig där civilbefolkning, bostäder och sjukhus är mål för ett aldrig sinande bombardemang. Detta medför ett ofattbart och grymt lidande och många flyr landet. De som redan innan kriget hade det svårast drabbas hårt och skoningslöst.
Vi vill sätta ljuset på situationen under kriget för de ukrainska romerna, för både de som är kvar i landet och de som tvingats fly. Hur går det t.ex. för dem som redan innan kriget levde som papperslösa?

På scenen: Taikons orkester, Svarta Safirerna, Salamanca Taikon Gonzales och Soraya Post. Andra artister och organisationer medverkar via länk.

Hela evenemanget streamas live på Arthem – Romska teaterns facebooksida

 

——————

Arthem – the Roma Theater and Atalante are organizing a benefit concert in support for the Roma population of Ukraine. In Ukraine a brutal war is raging, in which civilians, houses and hospitals are targets for a never ending bombardment. This is causing unimaginable suffering and many to flee the country. Those who suffer the most are often those who are already in a vulnerable position.
We want to shine a light on the situation of the Roma people of Ukraine during the war. Both those who are still in Ukraine and those who has been forced to flee. What is the situation like for those who even before the war were unregistered and lacked documentation papers?

On Stage: Taikon’s orchestra, Svarta Safirerna, Salamanca Taikon Gonzales and Soraya Post. Other artists and organisations will participate via link.

The whole evening is streamed live and can be viewed at Arthem – The Roma theatre facebook page