Scroll down for English.

Under våren anordnar Svenska Tecknare och Illustratörcentrum after works i Atalantes foajé. Illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och andra som är intresserade av visuell kommunikation träffas, minglar och lyssnar på två korta samtal på ett tema. Vi kommer också ha flera releaser för Svenska Tecknares medlemstidning Tecknaren.

Svenska Tecknare är en branschorganisation med ca 1500 medlemmar som organiserar tecknare, serietecknare, grafiska formgivare och animatörer. Svenska Tecknare ger ut tidningen Tecknaren 6 nr per år och hjälper medlemmar med juridiska frågor och arvodesrådgivning. Illustratörcentrum är en organisation som marknadsför kreatörer, publicerar katalogen Swedish Illustrators & Graphic Designers och har Sveriges största hemsida för visuella kreatörer.

www.svenskatecknare.se
www.illustratorcentrum.se

Dessa evenemang hölls kontinuerligt under våren:
21/2: samtal på temat kreatörers yrkesvillkor.
22/3: om redaktionell illustration. Gäster var Ola Carlson, prisbelönad AD och designchef på Offside Press och Erik Svetoft, illustratör och animatör.
25/4: samtal på temat ”Ovana bildbeställare – ovana betalare?”. Gäst var Christina Sandell, art director och grafisk formgivare.
31/5: Formgivaren Carolina Laudon talade om typsnitt.


During spring, the association Svenska Tecknare and Illustratörcentrum arranges after works in the foyer of Atalante. Illustrators, graphic designers, animators, cartoonists and everyone interested in visual communication meet up and mingle and listen to two short discussions. There will also be release parties for the magazine Tecknaren.

The association Svenska Tecknare organises Sweden’s professional illustrators, graphic designers and animators and has some 1500 members throughout the country. The office is situated in Stockholm and has six employees working with administration, legal advice and communication. Tecknaren, our magazine for illustrators and graphic designers is published six times annually. Illustratörcentrum is the largest agency for visual communication in Sweden, representing professional illustrators, graphic designers and animators, all with their particular styles and skills.

These events were held continuously during the spring:
21th of February: discussion about the conditions of the creative work field.
22th of March: about editorial illustration. Invited guests were Ola Carlson, awarded AD and chief of design at Offside Press and Erik Svetoft, illustrator and animator.
25th of April: talk on the theme ”Unaccustomed client – unaccustomed payer?”. Invited guest were Christina Sandell, art director and graphic designer.
31th of May: Graphic designer Carolina Laudon held a talk on typography design.