Scroll down for English.

Hur viktig är andligheten i dagens samhälle? Den frågan ställer sig den marockanska dansaren Taoufiq Izeddiou. I danssolot En Alerte tar han med oss på en personlig och spirituell resa som skildrar vår världs bräcklighet. Kan vi ena dans och spiritualitet? Koreografen och dansaren Taoufiq Izeddiou svarar på frågan genom att använda det första för att diskutera det andra. I sitt danssolo En Alerte (2015) vill han skildra och diskutera människans dragning till det gudomliga. Hur viktig är andligheten idag? Och hur viktig bör den vara?
En Alerte bygger i hög utsträckning på Izeddiou egna erfarenheter från barndomen: en av utgångspunkterna är en sufisk ceremoni han deltog i som liten. Det var hans första kontakt med både andlighet och dans. Resan fram till idag porträtteras i ett danssolo som skildrar människans naturliga attraktion till det gudomliga, en attraktion som antingen kan resultera i att själen blomstrar eller imploderar. Dans, musik och arabisk samtida poesi är alla grundstenar för det här speciella verket. Mer specifikt har Izeddiou inspirerats av verk skrivna av den palestinska poeten och prosaförfattaren Mahmoud Darwish.
Taoufiq Izeddiou är koreograf, dansare, pedagog och festivaldirektör. Han anses vara en av de främsta moderna koreograferna i Marocko, och hans verk har uppförts runtom i Europa och i Arabvärlden. Innan han hittade till dansen studerade han arkitektur, och tränade boxning och teater. Tillsammans med de marockanska dansarna Bouchra Ouzigen och Said Ait El Moumen grundade han 2003 Anania – Marockos första samtida danskompani. Izeddiou har i över 15 års tid arbetat gränsöverskridande mellan Marocko och Europa, och bygger sina verk kring skärningspunkten mellan tradition och modernitet. Izeddiou bär även på ett samhällsengagemang, och erbjuder träning för unga dansare i hemstaden Marrakech. Han är grundare och konstnärlig ledare för On Marche, en internationell festival för modern dans i samma stad. Festivalen ägde rum för första gången 2005.

Medverkande
Koreografi och dans: Taoufiq Izeddiou
Musiker: M’Aalem Stitou och Mathieu Gaborit aka Ayato
Ljud: Benoit Pelé
Video: Joachim Rümke
Foto: Fouad Nafili
Produktion: Anania Danses/Taoufiq Izeddiou
Samproduktion: Kunstenfestivaldesarts, Charleroi Danses, Festival de Marseille, steirischer herbst (Graz), Arab Fund for Arts and Culture AFAC
Med stöd av: Klap/Maison pour la danse (Marseille), Alkantara (Lisbon), Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort, Bois de l’Aune/Pôle artistique et culturel de la Communauté du Pays d’Aix, Centre Chorégraphique National d’Orléans, Tanzquartier Wien, Institut français (Paris) och Noorderzon Performing Arts Festival (Groningen)

Föreställningen är presenterad av NXTSTP, med stöd av EU:s kulturprogram.


Can we unite dance with spirituality? Choreographer and dancer Taoufiq Izeddiou answers the question by using the one to discuss the other. In his dance solo En Alerte (2015), he wants to show and discuss mankind’s inclination towards the divine. How important is spirituality today? And how important should it be?
En Alerte is largely based on Izeddiou’s own childhood experiences: one of the starting points is a Sufi ceremony he attended as a child. This was his first contact with both spirituality and dance. His journey up until now is portrayed in a dance solo depicting mankind’s natural attraction to the divine, an attraction that can either result in a blossoming or an imploding soul. Dance, music and contemporary Arabic poetry are all foundations for this special piece. More specifically, Izeddiou has found inspiration in the works of Palestinian poet and author Mahmoud Darwish.
Taoufiq Izeddiou is a choreographer, dancer, pedagogue and festival director. He is considered one of the top modern choreographers in Morocco, and his works has been presented all around Europe and in the Arab world. Before he discovered dance, he studied to become an architect and practised both boxing and theatre. In 2003, along with Moroccan dancers Bouchra Ouzigen and Said Ait El Moumen, he formed Anania – the first contemporary dance company in Morocco. For over 15 years, Izeddiou has been working cross-border between Morocco and Europe, creating his pieces in the intersection between tradition and modernity. Izeddiou is also involved in his local community, offering training for young dancers in his hometown of Marrakesh. He is the founder and artistic director of On Marche, an international festival for contemporary dance in Marrakesh that was started in 2005.

Credits
Choreography and dance: Taoufiq Izeddiou
Musicians: M’Aalem Stitou & Mathieu Gaborit aka Ayato
Sound: Benoit Pelé
Video: Joachim Rümke
Photo: Fouad Nafili
Production: Anania Danses/Taoufiq Izeddiou
Co-production: Kunstenfestivaldesarts, Charleroi Danses, Festival de Marseille, steirischer herbst (Graz), Arab Fund for Arts and Culture AFAC
With support from: Klap/Maison pour la danse (Marseille), Alkantara (Lisbon), Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort, Bois de l’Aune/Pôle artistique et culturel de la Communauté du Pays d’Aix, Centre Chorégraphique National d’Orléans, Tanzquartier Wien, Institut français (Paris), Noorderzon Performing Arts Festival (Groningen)

Presented by NXTSTP, with the support of the Culture Programme of the European Union.