A Language at War är en undersökning av språkets klangliga betydelse och vad som rör sig mellan och bakom språket. Föreställningen utgår från Wittgensteins citat ”mitt språks gränser är också mitt universums gränser” och undersöker betydelsen av det påståendet.

Föreställningen plockar sönder språket i sina beståndsdelar och bygger sedan upp orden igen, för att få syn på vad denna rekonstruktion gör för förståelsen. Men uppsättningen av A Language at War har också som ambition att sätta samman en musikalisk form med en dramaturgisk för att få syn på språkets performativa och musikaliska dubbelhet. Allt sammantaget tar oss till språkets yttersta gränstrakter, där det svindlar till för ett ögonblick.

Pressröster
Jörgen Dahlqvist når här en absolut höjdpunkt i sitt dramatiska skapande. Han utvecklar med tonsättaren Kent Olofsson ett komplext sceniskt partitur som får både text, ljud och rumslighet att öppnas i mångskiktade erfarenheter. Svenska Dagbladet

Det är i kombinationen och spänningen mellan lekfull uppsluppenhet och existentiell förtvivlan som verket når sina allra högsta höjder, som en gestaltning av huvudkaraktärens motsägelser, både på scenen och på ett metaplan. Benshi.se

TEXT OCH REGI: Jörgen Dahlqvist
KOMPOSITÖR: Kent Olofsson
MEDVERKANDE: Rafael Pettersson, Linda Kulle och Angela Wingerath
TEKNISK ASSISTENT: Johan Nordström
KOSTYM OCH MASK: Sandra Haraldsen
Med stöd av Malmö Stad och Statens Kulturråd

Längd: 65 minuter Ingår i Göteborgs Dans & Teater Festivalen

20 MAJ 2012