Scroll down for English.

Idéer som förr i tiden sakta spreds över världen i takt med att människor började resa kan idag delas omedelbart utan geografisk begränsning. En artikel, ett dansklipp eller politisk åsikt kan på internet nå miljontals människor inom några få minuter. Detta fenomen kallas att ”bli viral”.
2019 matade Daae/Nordahl ett datorprogram med 250 virala danser från de senaste 20 åren. Systemet lärde sig att simulera dans och skapade en helt ny koreografi till föreställningen: världens första AI-genererade virala dans.

The Viral Dance undersöker sammanlänkningen mellan forntida, nutida och framtida sätt att sprida information och emotionellt relatera till den mänskliga upplevelsen. Tradition och förnyelse vävs samman i ett rum av handarbete och avancerad teknologi. Tio internationella konstnärer har även bidragit med skräddarsydda konstverk till föreställningen.

Koncept, koreografi, regi & performance: Ludvig Daae & Joanna Nordahl.
Producent: Sara Bergsmark.
Scen och ljusdesign: Chrisander Brun.
Kostymdesign: Tove Berglund.
Kompositör och ljuddesign: William Rickman.
Tekniker: Björn Kuajara.
3D-karaktärdesign, animation, affisch: Nicole Ruggiero.
3D-karaktärdesign, animation, affisch: Jason Ebeyer, H+ Creative.
Tekniskt projektledare: Oscar Fernandez.
Mocap tekniker/utvecklare: Petros De Doncker, Target 3D.
Tech director: Ashley Keeler, Target 3D.
Director: Robert Jeffries., Target 3D,
Additional editing: Ahang Bashi.
Vlog-trailers: Ossian Melin.
Samproducerat av: Tou, Stavanger and MDT, Stockholm. Residency at O Espaço do Tempo in Montemor-O-Novo, Portugal. Financial support by: Arts Council Norway, The Audio and Visual Fund, Swedish Arts Council, City of Stockholm, Municipality of Stockholm. Special thanks to William Hamilton, Lisa Ehlin, Arvida Byström, Jamie Smith, Martina Elm, Daniel Yi Andersson, Confetti

 

Foto: Chrisander Brun

 

 

 

——————

Back in the day, ideas spread slowly across the world at the pace of people’s travels. Today those same ideas can be shared immediately, without geographic limitations. An article, a dance clip or a political opinion can reach millions of people via the internet within just a few minutes. This phenomenon is called ”going viral”.
In 2019 Daae/Nordahl entered 250 viral dances from the last 20 years into a computer program. The system learned to simulate dance and created a brand new choreography for this performance: the world’s first AI-generated viral dance.

The Viral Dance explores the link between prehistoric, contemporary and future ways of spreading information, and emotionally relate to the human experience. Tradition and renewal are interwoven in a room of handicraft and technology. Ten different international artists have also contributed with tailored artwork for the performance.

Concept, choreography, direction & performance: Ludvig Daae & Joanna Nordahl.
Producer: Sara Bergsmark.
Set and light design: Chrisander Brun.
Costume design: Tove Berglund.
Composer and sound design: William Rickman.
Technician: Björn Kuajara.
3D character design, animation, poster: Nicole Ruggiero.
3D character design, animation, poster: Jason Ebeyer, H+ Creative.
Technical project manager: Oscar Fernandez.
Mocap technician/developer: Petros De Doncker, Target 3D.
Tech director: Ashley Keeler, Target 3D.
Director: Robert Jeffries., Target 3D,
Additional editing: Ahang Bashi.
Vlog trailers: Ossian Melin.
Co-produced by Tou, Stavanger and MDT, Stockholm. Residency at O Espaço do Tempo in Montemor-O-Novo, Portugal. Financial support by: Arts Council Norway, The Audio and Visual Fund, Swedish Arts Council, City of Stockholm, Municipality of Stockholm. Special thanks to William Hamilton, Lisa Ehlin, Arvida Byström, Jamie Smith, Martina Elm, Daniel Yi Andersson, Confetti

 

Photo: Chrisander Brun