Scroll down for English.

 

På internet kan vilket innehåll som helst, en artikel, dansvideo, sång eller idé spridas världen över och nå miljontals människor inom några få minuter. Detta fenomen kallas att ”bli viral”. Varför vissa saker blir virala och andra inte kan verka som ett mysterium. 2018 matade Daae/Nordahl in 250 virala danser från de senaste 20 åren i ett neuronnätverk som studerar rörelsemönster. Programmet analyserade tidsvariationer, rumsliga riktningar, typ av rörelser samt deras relativa förekomst och lärde sig att simulera viral dans, och att skapa en helt ny koreografi: världens första AI-genererade virala dans. I The Viral Dance delar Daae/Nordahl scenen med sig själva som digitala avatarer i sin långsiktiga research om vad det innebär att vara människa i vårt moderna samhälle. The Viral Dance är en scenföreställning, men också en onlineupplevelse, en kollaborativ utställning, en performanceinstallation och en serie dansworkshops.

 

 

—————————-

On the internet, any content such as an article, video, song or idea can spread across the globe, connecting millions of people within minutes. This concept is referred to as ”going viral”. Why certain things go viral and others don’t is considered a mystery. In 2018 Daae/Nordahl fed 250 viral dance videos from the past twenty years into a neural network, that studies movement patterns. The program analyzed the time variations, spatial directions, types of movements and their relative frequency and learned by this how to simulate a brand new choreography: the world’s first AI-created viral dance. Daae/Nordahl continue their research on what it means to be human in modern society, and this time they focus on connectivity by exploring art, truth and the concept of sharing. The Viral Dance is a technological experiment, a live dance show, an online experience as well as an exhibition.