Scroll down for English.

 

Tiny Festival #5 är en performancefestival. Ambitionen med festivalen har sedan starten 2016 varit att visa genreöverskridande, angelägen, poetisk och nyskapande levande samtidskonst av Göteborgsanknutna konstnärer. Vi söker bredd och inbjuder till mod att visa verk som inte är riktigt färdiga, att ge publiken en chans att uppleva något oprövat. Ett tiotal konstnärer bjuds in för att visa/testa ett sceniskt material på Atalante i formatet 10 minuter den 4 juni.

Medverkande:
Bronja Novak
Katarina Eriksson
Carolina Falkholt
Josefine Cederwall
Stollar som bollar
David Sabel
Irina Novikova
Denis Romanovski
Joakim Stampe
Chuyia Chia
Ido Grinberg
Annikki Wahlöö
Benedikte Esperi
Cia Runesson

Tiny Festival Producers är Cia Runesson, Annikki Wahlöö, Benedikte Esperi.

Foto: Christian Berven

Biljettpriser
100 kronor

 

——————

Tiny Festival #5 is a performance festival. Since the inauguration of the festival 2016, the ambition has been to show cross-genre, urgent, poetic and innovative live contemporary art by Gothenburg-related artists. We look for a broad range of expressions and encourage works that are unfinished, to give the audience a chance to experience something untried. 10-15 artists are invited to perform at Atalante during 10 minutes each on the 4th of June.

Participating artists: 
Bronja Novak
Katarina Eriksson
Carolina Falkholt
Josefine Cederwall
Stollar som bollar
David Sabel
Irina Novikova
Denis Romanovski
Joakim Stampe
Chuyia Chia
Ido Grinberg
Annikki Wahlöö
Benedikte Esperi
Cia Runesson

Tiny Festival Producers are Cia Runesson, Annikki Wahlöö, Benedikte Esperi.

Photo: Christian Berven

Tickets price
100 SEK