Scroll down for English.

Transition är ett arbete som strävar efter att belysa hur den ständiga utveckling som samhället påstår att vi som människor befinner oss i påverkar oss. Kan vi verkligen prata om en utveckling, eller fortsätter vi bara handla och konsumera som tidigare med ett slags fantasi om en övergripande samhällelig framåtsträvande rörelse som motivation för personlig apati? Vi vill aktivera den frågeställningen genom att erbjuda publiken ett öppet rum där var och en kan skapa sina egna upplevelser såväl fysiska som intellektuella.

Medverkande
Koreografi: Toby Kassell och Ingeborg Zackariassen
Text: Toby Kassell
Komposition: Linda Oláh
Ljusdesign och ljudinstallation: Rasmus Persson
Scenografi och kostym: Toby Kassell och Ingeborg Zackariassen
Medverkande: Evelina Gustafsson, Toby Kassell, Nea Landin, Felix Skalberg, Moa Sobelius, Linda Oláh

Om Ny koreografi
Atalante har alltid varit en hemmascen för västsvenska koreografer. 2011 skapades en tydligare satsning på den västsvenska dansen. Det är viktigt att västsvenska koreografer får en möjlighet att nå ut och presentera sina verk. I Ny koreografi satsar Atalante på lokala koreografer och erbjuder dem en möjlighet att presentera nya verk i scenrummet. Atalante tar kontinuerligt in ansökningar till Ny koreografi. Koreograferna måste vara verksam i Västra Götaland och verket får inte ha haft premiär tidigare.

Ny koreografi stöds av Kultur i Väst


Transition is a work that points at how we, as human beings, are affected emotionally and physically by the constant state of transition that society insists that we are in. Is this true? Or do we continue to behave and consume in exactly the same manner with the idea of a transition as motivation for blind apathy? We will address this thought by liberating our audience into a free space. As free as the borders allow, to customise their experience from their own point of view, both physically and intellectually.

Credits
Choreography: Toby Kassell and Ingeborg Zackariassen
Text: Toby Kassell
Composition: Linda Oláh
Light design and sound installation: Rasmus Persson
Scenography and costume: Toby Kassell och Ingeborg Zackariassen
Participating: Evelina Gustafsson, Toby Kassell, Nea Landin, Felix Skalberg, Moa Sobelius, Linda Oláh

About New Choreography
Atalante has always been a home venue for West Swedish choreographers. It is important that choreographers are given opportunities to reach out and present their work. In the artist residency New Choreography, Atalante supports local choreographers and offers them an chance to introduce new performances on stage. Atalante accepts applications to New Choreography continuously. Thanks to the support from Kultur i Väst, Region Västra Götaland, the artists in residence are granted a fee for their work.