Scroll down for English.

Denna konsertkväll bjuder på flera uruppföranden och det äldsta verket har bara några år på nacken. Tøyen fil og klafferi är en norsk ensemble för nutida musik som väckt uppmärksamhet på senare år, och de är onekligen ett viktigt tillskott på den norska samtidsmusikscenen. Kvartetten består av Eira B. Foss på violin, Hanne Rekdal på flöjter och fagott, Kristine Tjøgersen på klarinetter och Inga Grytås Byrkjeland på cello. Medlemmarna är alla aktiva inom nutida konstmusik i Oslo och Trondheim och i flera andra ensembler som Asamisimasa, Oslo Sinfonietta, Cikada och Ensemble neoN. Ensemblen beställer regelbundet verk av framförallt norska men även utländska, inte sällan svenska, tonsättare. 2014 tillbringade de en tid på EMS där de arbetade med den Isländska tonsättaren Hafdís Bjarnadóttir vars musik de ger ut på skiva 2017. Beställningsverken växer fram i tätt samarbete och ensemblen uppmanar gärna till experiment och brytande av ny mark. Ett öppet sinne och lust till medskapande kännetecknar denna ensemble. Föreningen bakom konserten, Levande Musik, grundades 1952 och är en av Sveriges mest anrika arrangörsföreningar för nutida musik.

Fotograf: Lars Skoglund


This concert will include a number of premiere performances and the oldest piece is only a few years old. Tøyen fil og klafferi is a Norwegian contemporary ensemble that has gained attention in recent years. Tøyen fil og klafferi is a pleasant addition to the Norwegian contemporary music scene. The quartet consists of Eira B. Foss on violin, Hanne Rekdal on flutes and bassoon, Kristine Tjøgersen on clarinets and Inga Grytås Byrkjeland on cello. The members are all active within the art music scene in Oslo and Trondheim, and work with ensembles like Asamisimasa, Oslo Sinfonietta, Cikada and Ensemble neoN. The group regularly order commission pieces, mostly by Norwegian but also by international, often Swedish, composers. In 2014 they spent some time at the EMS where they worked with the Icelandic composer Hafdís Bjarnadóttir whose music they will release on record in 2017. The commission pieces are developed through close collaboration and experimentation. An open mind and a passion for co-creation is what characterizes this ensemble. The association behind this concert, Levande Musik was founded in 1952 and is one of Sweden’s most reputed organizers of contemporary music concerts.

Photographer: Lars Skoglund