Scroll down for English.

Snoppen blöder av Tvillingskapet i samarbete med Transmilitanta Brigaden och koreografen Paloma Madrid

Kan du ibland sakna dina bröst, så som de var innan Operationen?
Kan du ibland sakna ditt gamla namn?

Ritualer är obligatoriska.
Dina höfter är obligatoriska.
Sorg över den inre mannen är obligatorisk. Det ska va slut med valfrihet nu.
Sorgen ska va obligatorisk.

Känn hur du är pojkarna i bastun som egentligen är tjejer, eller hur ni blir det igen. Ta den skränigaste jobbigaste från den där torsdagen när vi råkade pricka in mansmassbastudagen och känn hur du är den och att du egentligen är tjej, hur det känns. Minskar inte ditt förakt nu? Känner du inte att världen står inför räddning?

Snoppen blöder är en transterapipolitisk chakraritual av och med Tvillingskapet. Efter föreställningen bjuder vi in till ett samtal/kreativt häng. Med i arbetet: Paloma Madrid, Robin N Spegel, Leopold Bojsenburg, Eddie Mio Larson, Kvalitetsteatern & Transmilitanta Brigaden.

Musik av Make Make, Mörkret mfl.
Teknik och animation: Liv Piccolina
Samtalsledare: Antiffa Vänsterfitta
Stort tack till Frilagret, Dansbyrån, Angereds Teater, Saga Björklund Jönsson, Johanna Essie Sjögren, Malin Holgersson och alla andra involverande! Tvillingskapet har tidigare haft residens på Vitlycke Centre for Performing Arts med stöd från Kultur i Väst (juli 2014) och hos PotatoPotato Scenkonstkollektiv i Malmö (december 2014). Tvillingskapet görs med stöd av Kulturrådetoch Göteborgs Stad.


The dick is bleeding by The Twinhood in association with Transmilitanta Brigaden and the choreographer Paloma Madrid

Do you sometimes miss your breasts, the way they were before the Surgery?
Do you sometimes miss your old name?

Rituals are mandatory.
Your hips are mandatory.
Grief over the inner man is mandatory. From now on freedom of choice must end. Grief has to be mandatory.

Sink into the feeling that you are the boys in the sauna, boys who really are girls, how you become girls again. Pick the loudest one, the most annoying one, from that thursday when we unfortunately ended up in the all-male-sauna-mass, feel like them, but feel that you are really a girl, what it’s like. Isn’t your selfcontempt diminishing? Doesn’t it feel like the world is close to being saved?

The dick is bleeding is a trans therapy political chakra ritual by The Twinhood. After the show we invite you to a conver- sation/a creative hang out. The Twinhood is an cooperation between Transmilitanta Brigaden, Kvalitetsteatern, Robin N Spegel and Paloma Madrid.

The Twinhood has been artists in residency at the Vitlycke center for Performing Arts with support from Kultur i Väst (July 2014) and at PotatoPotato, the stage art collective in Malmö (December 2014).
The The Twinhood is produced with the support of the Swedish Arts Council and the city of Gothenburg.

Contact: eddie@kvalitetsteatern.se