Scroll down for English.

VARIA2015 Improvisationsfestival, 13:e och 14:e november
Improvisationsfestival VARIA presenterar färgstarka föreställningar. VARIA2015 bjuder in till resor genom dans och rörelse, ljud och text där improvisationskonsten kommer nära. I år riktar festivalen, som åter gästar Atalante, hela sitt fokus på solot och det individuella uttrycket. Först ut är en helafton med spännande lokala artister för att kvällen därpå bjuda solon av två efterlängtade gäster som kommer långväga ifrån. Avnjut berättande som ofta ger flera associationer samtidigt, äventyr som pendlar mellan humor och allvar, oväntade kaskader och energiska flöden.

Medverkande 13/11
Tomas Halling, musiker och scenkonstnär
Aloun Marchal, dansare och koreograf
Maria Mebius-Schröder, dansare
Lisa Larsdotter Petersson, scen och bildkonstnär

Medverkande 14/11
Andrew Morrish, scenkonstnär från Australien
Peter Trotman, scenkonstnär från Australien
VARIA2015 ljus, belysande solon och scen av Viktor Wendin

VARIA är en unik festival som arrangerats sedan -06 i Göteborg. Har du missat tidigare festivaldelar så missa inte VARIA2015. Vi rekommenderar tidig biljettbokning då antal sittplatser är färre än vanligt.
Läs hela VARI2015’s program med mycket mera på: www.varia-impro.se

VARIA2015 Improvisationsfestival arrangerar även kurs på Atalante
VARIA2015 ger utbildningsprogram den 9-15 november. Program består av exklusiv kurs i improvisationstekniker av Andrew Morrish och Peter Trotman den 9-11/11. Kursen ges för scenkonstnärer och har öppna nivån. Andrew Morrish ger också ”One to One, Individuell coaching” den 11/11 och 15/11, för artister som tagit kurs för honom tidigare.
Kurs och One to One ges på Atalante. Allt om kurs, datum/tid, hur man anmäler sig, etc. på www.varia-impro.se
Både Svenska, Engelska och kanske andra kända och okända språk kommer troligt att användas i VARIA2015.
VARIA2015 har stöd från Göteborgs Stad Kultur och Konstnärsnämnden. Tack till Atalante.


VARIA2015 Improvisation Festival, November 13th and 14th

Improvisation Festival VARIA introduces colorful performances
VARIA2015 invites you to journey´s through dance and movement, sound and text where the improvisational art comes close. This year the festival, once again guest at Atalante, has a solo focus and aims for the individual expression. First up is a full length evening with exiting local artists, followed by evening with solos by two awaited travelers from far away. Enjoy storytelling that often gives several associations simultaneously, adventurous shifting between humor and seriousness, unexpected cascades and energetic flows.

Participating 13/11
Tomas Halling, musician and performer
Aloun Marchal, dancer and choreographer
Maria Mebius-Schröder, dancer
Lisa Larsdotter Petersson, performance and visual-artist

Participating 14/11
Andrew Morrish, performance-artist from Australia
Peter Trotman, performance-artist from Australia
VARIA2015 light, high-lighting the solos and stage is arranged by Viktor Wendin

VARIA is a unique festival that is organized since -06 in Göteborg. Did you miss previous parts of the festival, don’t miss VARIA2015. We recommend early ticket-booking due to less number of seats than usual.

Read all about the solos: www.varia-impro.se

VARIA2015 Improvisation Festival workshop at Atalante
VARIA2015 also provides educational program November 9-15th. This year´s program consists of exclusive Improvisation-technique-workshop by Andrew Morrish and Peter Trotman, November 9-11th. The workshop is given for performance-artists and has open level. Andrew Morrish also gives “One to One individual coaching”, November 11th & 15th, for performers that worked with him earlier.
All workshop-info, dates/time, how to register etc. you find at: www.varia-impro.se

Both Swedish, English and perhaps other known and unknown language will probably be used in VARIA2015. VARIA2015 receive support from Göteborgs Stad Kultur. Thanks to Atalante.