Scroll down for English.

VATTEN är en genreöverskridande och scenisk gestaltad utställning om relationen mellan vatten och människa. Föreställningen tar med besökaren på en resa under ytan av det medvetna, in i åskådarens egen bildvärld. Ner i jordens djupa vatten. I skärningsfältet mellan dans, rörelse, skrivande, ljud och bild, utforskar konstnärerna Anna Liljedal och Gustav Lejelind och danskonstnärerna Tuva Hildebrand och Eva Svaneblom vattnets omfångsrika berättelse. Hur kroppar av vatten sipprar in och ut ur varandra och varseblir världen omkring oss. Hav och vatten som materia, empati, lyssnande, metafor, pronomen, Science Fiction, tidslager, rörelse, liv och ideologi.

VATTEN genomförs med stöd av Göteborgs Stads kulturnämnd, Dansstationen/Palladium och Rådstua Teaterhus.

Bild: Anna Liljedal

 

 

——————

 

WATER is a genre bending and staged exhibition concerning the relation between water and humanity. The performance brings the participant on a journey beneath the surface, beyond the depths of self. Towards the troubling water of the earth. In the intersection between dance, movement, writing, sound and image, the artist’s Anna Liljedal and Gustav Lejelind and the dance artists Tuva Hildebrand and Eva Svaneblom explore watery worldings. How bodies of water trickle in and out of each other and perceive the world around us. The ocean and water as matter, empathy, listening, metaphor, pronoun, Science Fiction, layer of time, movement, life and ideology.

VATTEN is made with support by Gothenburg City Art Council, Dansstationen/Palladium and Rådstua Teaterhus.

Image: Anna Liljedal