VERSALER
Versaler är ett verk av Wendin och Rimpi baserat på samtal om våld och stillhet med Therese Svensson och Julia Willén.

Ett monumentalt NEJ

Det känns i luften precis just HÄR.

Ett monumentalt NEJ

Svarta golv. Svarta väggar. Svarta lister. Svarta sladdar. Svarta tak. Svarta rån. Svarta dörrar. Stolar. Gångar. Markeringar. Ljusskyltar. Allt kommer att hända. Utan nyanser när det visar sig.
Repetitioner med variationer. Som årstiderna.

En vändning skapar rörelse;

Skakar skrapar välter buffar styckar kväser kastar krasar krossar kontrollerar övervakar söver dövar förövar fattar grabbar släpar staplar slår hasar förintar förgör förlöser flår filear flätar fixar fettar fönar trixar staplar placerar går sorterar sitter bygger viker knyter lägger och placerar.

Kan vi någonsin förstå det våld som drabbar oss? Allt det som inte går att göra ogjort. Våld och stillhet blir rörelse och ljud.

I verket VERSALER fördjupas rörelse och ljud genom samtal med Julia Willén, doktorand i etnicitet och migration vid Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society (REMESO), Linköpings universitet och Therese Svensson, doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, utifrån deras respektive forskningsområden. Julia undersöker de dekoloniala möjligheterna och det epifaniska ögonblicket i avlärandet. Therese Svensson kartlägger vithet och icke-vithet i svenskspråkig tidig nittonhundratalslitteratur med syfte att spåra dekoloniala tillblivelseprocesser. Wendin och Rimpi har samarbetat sedan 2011.

Rörelse och ljud: Minna Elif Wendin och Anders Rimpi
Doktorander: Julia Willén, Therese Svensson
Koreografi: Jannine Rivel
Ljus: Viktor Wendin
Form: Josefina Posch
Konstnärlig producent: Ingrid Hedin Wahlberg

Produceras med stöd från Statens Kulturråd, Göteborgs Stad. Ingår i Atalantes residenssatsning Ny koreografi med stöd av Kultur i Väst och Västra Götalandsregionen.