Scroll down for English.

 

 

I skyltfönstret en trappa upp presenterar konstnärsgruppen bakom Violet Biscuits tillsammans en installation och performance som utforskar visuella konnotationer av ‘digestion’. Matsmältning/ bearbetning – i materiell, kroppslig och symbolisk bemärkelse – genom processer av upplösning och omvandling som möjliggör skapande, inlärning och förståelse. ‘Vi låter våra händer bli bakterier i en nedbrytningsprocess av textila material – fluffiga, glansiga, stretchiga och stela – vi bryter ner materialet och låter det forma något större.’
Violet Biscuits är ett projekt som drivs av tre konstnärer: Cilla Berg, Linnea Jardemark och Lucy Wilson. Projektet fortsätter att utforska skyltfönstret som utställningsplats, och undersöker samtidigt vad det innebär att arbeta tillsammans, och hur konstnärliga, curatoriska och organisatoriska praktiker överlappar, när de inte gör det, och vad som händer då.
Violet Biscuits hoppas på ett stökigt utfall.

 

—————————-

 In the upstairs window, the group of artists behind Violet Biscuits will together present an installation and performance exploring the visual connotations of digestion. Digestion – in material, bodily and symbolic terms – through processes of decomposition and conversion which allow for creating, learning and understanding of ideas. ‘We let our hands be the bacteria in a process of breaking down fabric surfaces – fluffy, shiny, stretchy and stiff – breaking them down to form bigger pieces.’
Violet Biscuits is a project run by three artists: Cilla Berg, Linnea Jardemark and Lucy Wilson.
The project continues to explore the window as a site for presentation, whilst further probing what it means to work together – seeing where artistic, curatorial and organizational practices overlap, where they don’t, and what to do with that.
Violet Biscuits hope for a messy outcome.