Scroll down for English.

Wee/Francesco Scavetta – Hardly ever 13-14/5-2016
Den norsk-italienske koreografen Francesco Scavetta har i Tanum skapat Vitlycke Centre for Performing Arts. I maj inleds ett samarbete mellan dem och Atalante när Scavetta gästspelar med sitt kompani Wee, en vecka med eget verk, och en vecka i samarbete med finska Sanna Myllylahti. Wees nya verk Hardly ever undersöker föreställningen om sanning och lögn på scenen såväl som i vardagslivet, ett arbete som påbörjades i Sincerely yours (spelas 2-4 juni på Atalante).

Föreställningen leker med glappet mellan våra förväntningar och det oväntade. Fysiska uttryck ställs mot verbala utsagor, där minsta missanpassning öppnar upp för nya associationer. Kroppen blir en karta av rummet och med hjälp av rösten presenteras information som skapar andra betydelser och effekter. Föreställningen fokuserar på utövarnas transformativa kapacitet, i att de konstant förändrar och omförhandlar sin egen skapelse i betraktarens ögon och öron. Rummet blir en plattform för utövarnas odefinierade uttryck, en experimentell lekplats där dansarna konstruerar olika fysiska identiteter, personas och kroppsfiktioner. Wee grundades i Oslo år 1999 av Scavetta och Gry Kipperberg. De har producerat 19 fullängdsperformances och har turnerat i 35 länder i Europa, Mellanöstern, Asien, samt Nord- och Sydamerika.

Medverkande
Idé/koreografi: Francesco Scavetta
Skapad i samarbete med: Gry Kipperberg, Erikk McKenzie, Orfee Schuijt, Thomas Vantuycom
Dramaturg: Sasa Bozic
Kostym: Gjøril Bjercke Sæther
Scenografi: Francesco Scavetta, Gjøril Bjercke Sæther and Per-Anders Karlsson
Ljusdesign: Stefano Stacchini
Ljuddesign: Tormod Friis Pettersen, Kevin Sandman
Produktion: Wee
Co-produktion: Dansens Hus
I samarbete med: Atalante, Vitlycke-Centre for performing arts, Göteborg Dans & Teater Festival och WASP/4Culture Bucharest
Stöd: Arts Council Norway och Fond for lyd og bilde


The Norwegian-Italian Francesco Scavetta has, in Tanum, created Vitlycke Centre for Performing Arts. A collaboration between them and Atalante will be initiated in May when Scavetta is to give two guest performances with his company Wee, one week with his own work, and one week with the Finnish choreographer Sanna Myllylahti. Wees new creation Hardly ever explores the notion of truth and lies in theatre and everyday experience, an investigation that started with Sincerely yours (performed June 2-4 at Atalante).

The work plays with the gap between expectations and allowing the unexpected. Presenting the juxtaposition of physical responses to verbal statements, where the slight mismatch opens for new associations. Involving the body as cartography of the space and using the voice with a significant text that informs with its meanings and affects for what it evokes. The performance focuses on the transformative capacity of the performers. The space that surrounds the performers provides an experimental playground where the dancers construct various physical identities, personas and body fictions. Established by Scavetta and Gry Kipperberg in Oslo, in 1999, Wee has produced 19 full-length performances and toured 35 countries in Europe, Middle East, Asia, North and South America.

Credits
Concept/choreography: Francesco Scavetta
Created in collaboration with: Gry Kipperberg, Erikk McKenzie, Orfee Schuijt, Thomas Vantuycom
Dramaturgy: Sasa Bozic
Costume designer: Gjøril Bjercke Sæther
Set design: Francesco Scavetta, Per-Anders Karlsson, Gjøril Bjercke Sæther
Light design: Stefano Stacchini
Sound design: Tormod Friis Pettersen, Kevin Sandman
Production: Wee
Co-production: Dansens Hus Oslo
Supported by: Arts Council Norway, Fond for lyd og bilde
In collaboration with: Atalante, Vitlycke-Centre for performing arts, WASP/4Culture Bucharest.