Scroll down for English.

With the wink in the eye, this cinematic and tightly set performance is catching the observer from beginning to the end. The warm home milieu, constructed of brown cardboards, offers a pleasant environment for the blackish role games of the duo. The end result is a stylish, funny and harmless experience with the taste of life.
– Kaleva

Sincerely yours är tillägnat lögnens konst
färdighet. Verket, skapat och framfört av Francesco Scavetta och Sanna Myllylahti, utgår från frågor rörande sanning och lögn i den performativa konstens kontext. Föreställningen utspelar sig i en värld där det artificiella strävar efter att bli verkligt och verkligheten verkar märkligt onaturlig. Utövarna, i deras strävan efter autenticitet och uppriktighet, relaterar till publiken på ett direkt, ofiltrerat sätt, där de kommenterar själva handlingen samtidigt som de tjusande lurar åskådaren. Att tala osanning kan ses som en del av människans natur. Vi börjar ljuga i tidig ålder, långt innan vi får förmågan att förstå om ett påstående är troligt eller ej. Statistiska studier har visat att de flesta ljuger en till två gånger per dag. Vi kan måhända dra slutsatsen att det inte går att vara riktigt säker på något, förutom det vi väljer att tro på. Vi ställer oss frågan: är konst bara en fråga om tro?

Ett samarbete mellan Wee/Francesco Scavetta, Vitlycke Centre for Performing Arts och Atalante.

Medverkande
Idé/koreografi och scenografi: Wee/Francesco Scavetta (IT/NO) & Sanna Myllylahti (FI/NL)
Ljuddesign och live-electronica: Antonino Chiaramonte
Ljusdesign: Stefano Stacchini
Kostym: Gjøril Bjercke Sæther
Scenografi skapad av: Jonne Kemppainen
Foto: Wee, Laura Kauppinen
Produktion: Gry Kipperberg
Producerad av: Wee, No Budget
Med stöd av: Arts Council Norway, Fund for Performing Artists
Samproducerad med: Dansens Hus – Dance House Norway, Full Moon Festival (FI), ZODIAK – Center for New Dance (FI) i samarbete med: ROUTA CO (FI), G-VOIMA (FI), STUDIO DOCK /Amsterdam (NL), Helsinki City Theatre (FI)


With the wink in the eye, this cinematic and tightly set performance is catching the
observer from beginning to the end. The warm home milieu, constructed of brown
cardboards, offers a pleasant environment for the blackish role games of the duo. The end result is a stylish, funny and harmless experience with the taste of life.

– Kaleva

Sincerely yours is dedicated to the art of lying. The piece, created and performed by Francesco Scavetta and Sanna Myllylahti, is based on questions about truth and lies in the context of performing art. The piece takes place in a world where the artificial aims to be real and the reality seems weirdly unnatural. The performers, in their quest for authenticity and honesty, relate to the audience in a direct, unfiltered way, sharing comments about the act of performing while charmingly fooling the observer. Lying might be considered one of the icons of the human condition. We start lying at a very early age, even before having the ability to comprehend whether a statement is believable or not. Statistical studies found that most people lie once or twice a day. We might draw the conclusion that one cannot be absolutely sure about anything, except what we choose to believe in. We are wondering: is art just a question of belief?

Credits
Concept, choreography, dance and stage design: Wee/Francesco Scavetta (NO) & Sanna Myllylahti (FI)
Sound design and live electronics: Antonino Chiaramonte
Light design: Stefano Stacchini
Costumes: Gjøril Bjercke Sæther
Stage design realized by: Jonne Kemppainen
Photos: Laura Kauppinen
Production: Gry Kipperberg
Produced by: Wee, No Budget Production
With the support of: Arts Council Norway, Fund for Performing Artists
Co-produced by: Dansens Hus – Dance House Norway, Full Moon Festival (FI), ZODIAK – Center for New Dance (FI)
In collaboration with: ROUTA CO (FI), G-VOIMA (FI), STUDIO DOCK /Amsterdam (NL), Helsinki City Theatre (FI)

Duration: 65 minutes