Ludvig Daae 26-27/3
SPITI – THE HOUSE OF US

Scroll down for English. I Spiti rör sig fem dansare mellan olika minnen och förnimmelser relaterade till hem. De bär sig själva, varandra och sin historia genom ett landskap av relationer, upplevelser och platser. De utövar arbete, praktiskt och emotionellt, som...

Björn Säfsten 1-2/3
AND SO WE’RE GONE

Scroll down for English. Snillrik matematik, existentiell marsch och nostalgiska intensiteter sätts i rörelse i koreografen Björn Säfstens verk And so we’re gone. Verket uppstår ur intrikata rumsliga mönster av gående där olika ekvationer läggs på varandra och skapar...

Tanja Andersson & Eva Svaneblom 12-13/10
OTHER TONGUE

Scroll down for English. Other Tongue har tappat rösten. Eller snarare språket. Som en produkt av svensk och norsk assimileringspolitik bankades meänkielin och samiskan bokstavligen ut ur stämbanden. Svenska, respektive norska var språken som skulle talas och skrivas....

26-27/5
Språng
Varning för ras!

Scroll down for English. Gränser. Den lilla människan och världen omkring. Var går mina gränser och var går omvärldens? Klimatets? Vad händer när vi går över gränserna – när blir det varning för ras – och vilket klimat krävs för att livet ska kunna...

29-30/4
Ellinor Ljungkvist
The dark knife

Scroll down for English. Med inspiration från vår samtida populär­kultur ges klichéartade referenser om den kvinnliga vampyren. En gestalt som ofta inte får agera protagonist men i denna dansföreställning är den centrala figuren. Hon träder fram som en...