Information om covid-19

Atalante följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.

Vi ser fram emot att presentera höstens arrangemang som planerat, med förbehållet att eventuella förändringar av Folkhälsomyndighetens riktlinjer kan komma att medföra ytterligare anpassningar av vår verksamhet och repertoar. 

Om du köpt biljett till en inställd föreställning och önskar återbetalning, vänlligen kontakta support@tickster.com

Information regarding covid-19

Atalante follows the recommendations from the Swedish Public Health Agency to reduce the spread of covid-19.

We look forward to presenting this autumn’s events as planned, although possible future changes to the Swedish Public Health Agency’s guidelines may lead to further adjustments to our activity and repertoire. 

If you’ve bought a ticket to a canceled show and wishes a refund, please contact support@tickster.com