Scroll down for English.

Snillrik matematik, existentiell marsch och nostalgiska intensiteter sätts i rörelse i koreografen Björn Säfstens verk And so we’re gone. Verket uppstår ur intrikata rumsliga mönster av gående där olika ekvationer läggs på varandra och skapar en detaljerad och fascinerande rörelseväv. Mellan dessa tillstånd av matematik och mönster sprängs minnesbilder in – eller är de fantasier? Animerande och drömlika situationer från ett liv levt och ett liv förlorat?

Hur stoppas vi av ett minne som plötsligt attackerar oss? Förstår vi tidens orubbliga frammarsch, på riktigt, eller kanske alltid för sent? Björn Säfsten fortsätter utmana det abstrakta och konkreta i rörelsens innersta i ett verk som vill utforska vår känslomässiga upplevelse av tid.

Verket hade premiär på Dansens Hus i oktober 2023, och görs med stöd av Kulturrådet, Stockholms Stad och Konstnärsnämnden. 

Koreografi: Björn Säfsten
Dansare: Pär Andersson, Philip Berlin, Madeleine Lindh, Jade Stenhuijs
Kompositör: Hans Appelqvist
Ljusdesign: Susanna Hedin
Kostym: Daniel Åkerström-Steen
Produktion: Säfsten Produktion & Nordberg Movement
Tack till: Anja Arnquist

————————-

Ingenious math, existential march, and nostalgic intensities are set in motion in choreographer Björn Säfsten’s work And so we’re gone. The work emerges out of intricate spatial patterns of walking where different equations are layered upon each other, forming a detailed and fascinating web of movements. Memories occur between these mathematical and patterned states – or are they fantasies? Animated and dreamlike situations from a life lived and a life lost?

How are we stopped by a memory that attacks us suddenly? Do we understand the inexorable march of time, for real, or perhaps always too late? Björn Säfsten continues to challenge the abstract and the concrete at the heart of the movement in a work that wants to explore our sensible experience of time.

The work premiered at Dansens Hus in October 2023, and is made possible with support from the Swedish Arts Council, the City of Stockholm and the Swedish Arts Grants Committee.

Choreography: Björn Säfsten
Dancers: Pär Andersson, Philip Berlin, Madeleine Lindh, Jade Stenhuijs
Composer: Hans Appelqvist
Light designer: Susanna Hedin
Costume designer: Daniel Åkerström-Steen
Production: Säfsten Produktion & Nordberg Movement
Thanks to: Anja Arnquist