Scroll down for English.

Sätt dig ned. Andas. Ta en paus från allt och låt dig omslutas av Fraukes magiska värld.

I en kombinerad filmvisning och dansföreställning går en berättelse genom sinnena smak, syn, doft, hörsel, känsel och balans. Vi följer en kvinnas verklighet, den faktiska och den upplevda – hur hon förvandlas och hittar tillbaka till sig själv. Det blir storslaget i ett litet och intimt format. En visuell upplevelse där gränserna mellan det vackra och det fula är befriande flytande. Här utforskas den dolda skönheten. En strålande kraft inuti ett mörkt skal.

Frauke är erkänd för sin skandinaviska ingång till den japanska konstformen Butoh och kontakten med Japan är en förutsättning för hennes skapande. I Kyoto, Japan gör hon sin konstnärliga research, och stora delar av det konstnärliga teamet för Pearl är baserade i Japan. Filmen som visas i föreställningen, Pearl shining light, vann silver i Paris Film Awards i december 2022 i kategorin ”Experimental”.

En produktion av Riksteatern.

————————-

Sit down. Breathe. Take a break from everything and let yourself be immersed in Frauke’s magical world.

In a combined film screening and dance performance, a story goes through the senses of taste, sight, smell, hearing, touch and balance. We follow a woman’s reality, the actual and the perceived – how she transforms and finds her way back to herself. It will be grand in a small and intimate format. A visual experience where the boundaries between the beautiful and the ugly are liberatingly fluid. Here the hidden beauty is explored. A radiant power inside a dark shell.

Frauke is recognized for her Scandinavian entry into the Japanese art form Butoh and the contact with Japan is a prerequisite for her creation. In Kyoto, Japan she does her artistic research, and large parts of the artistic team for Pearl are based in Japan. The film shown in the performance, Pearl shining light, won silver in the Paris Film Awards in December 2022 in the category ”Experimental”.

A production by Riksteatern.