Scroll down for English.

I sitt verk Lasting Figures arbetar Salka Ardal Rosengren tillsammans med Jade Stenhuijs och Marcus Doverud på ett ömt, pulserande och erfarenhetsmässigt möte med dansen, musiken och värderingarna i Lindy Hop, slow drag och tidig folklig jazz.

Lasting Figures har varit en process att skapa en dans från ett dansperspektiv, inspirerad av upplevelser av att dansa ute på dansgolv. Det är en social dans. En dans som centrerar rytm, intimitet och rörelse som synkoperad dynamik av närvaro och makt. Ett möte mellan historier, traditioner, somatiska fiktioner, former och begär i ett förkroppsligat meningsskapande. Det är en fråga om hur en kan mötas för att känna, omvandla och vara närvarande med figurer som stannar kvar och flyr förbi.

————————-

In her work, Lasting Figures, Salka Ardal Rosengren, and collaborators Jade Stenhuijs and Marcus Doverud, work on a tender, pulsing and experiential encounter in the dancing, music, and values of Lindy Hop, slow drag and early vernacular jazz.

Lasting Figures has been a process to make a dance from a dancing perspective, inspired by experiences of dancing with others on dance floors. It’s a social dance. A dance that centers rhythm, intimacy and movement as syncopated dynamics of presence and power. A meeting of histories, traditions, somatic fictions, forms and desires in an embodied sense-making with partners. A question of how to come together to feel, transform and be present with lasting and passing figures.