Scroll down for English.

En dansföreställning av Jannine Rivel med nyskriven musik om, och med, skrattet i centrum.

I koreograferade skrattdanser riktar vi fokus till hur skrattet känns och rör sig genom kroppen, mellan kroppar och vidare. Vi möter skrattets kroppslighet och de rörelser som skrattandet skapar. Skrattet har en viktig social funktion och kan reglera vår känsla av gemenskap, tillhörighet och utanförskap. Vi skrattar åt eller med, ibland för, eller låter skrattet galoppera fritt.

I LIP möter vi dansarna Amanda Billberg, pavleheidler och Stine Marcinkowski Pettersson som rör sig med skrattets fysikalitet och socialitet. Vi hör skrattets röst och läten i klanger av Xenia Kriisin och Hannah Tolf, dramaturgi av Marcia Lança tillsammans med Åsa Holtz skira ljussättningar.

“Skratt har en egen kroppslighet som färdas genom oss och ÄR en del av oss, samtidigt som skratt är universellt och väldigt individuellt.” Jannine Rivel

Tack till Amanda Billberg, Alicia Tserkovnaja, Christine Brorsson, Elinor Tollerz Bratteby, Jan Rådvik, Kristina Hanses, Mira Mutka, Mireia Pinol, Moa M Sahlin, Minna Wendin, pavleheidler och Stine Marcinkowski Pettersson som varit del av researcharbete i studio under 2022-2023 och på 3:e våningen, Februaridans 2023.

Med stöd av Kulturrådet, Region Södermanland, Göteborg Stad och Eskilstuna kommun.

————————-

A dance performance by Jannine Rivel with newly written music about, and with, laughter at the center.

In choreographed laughter-dances, we focus on how laughter feels and moves through the body, between bodies and beyond. We encounter the physicality of laughter and the movements that laughter creates. Laughter has an important social function and can regulate our sense of community, belonging and exclusion. We laugh at or with, sometimes for, or let laughter gallop freely.

In LIP we meet dancers Amanda Billberg, pavleheidler and Stine Marcinkowski Pettersson who dances with the physicality and sociality of laughter. We hear the voice and sounds of laughter in the music by Xenia Kriisin and Hannah Tolf, dramaturgy by Marcia Lança together with Åsa Holtz’s delicate lighting.

”Laughter has its own physicality that travels through us and IS a part of us, while also being universal and very individual.” Jannine Rivel

Thanks to Amanda Billberg, Alicia Tserkovnaja, Christine Brorsson, Elinor Tollerz Bratteby, Jan Rådvik, Kristina Hanses, Mira Mutka, Mireia Pinol, Moa M Sahlin, Minna Wendin, pavleheidler and Stine Marcinkowski Pettersson who were part of research work in the studio during 2022-2023 and 3:e våningen, Februaridans 2023.

Supported by The Cultural Council, Region Södermanland, Gothenburg City and Eskilstuna municipality.