Scroll down for English.

Ett bord, några stolar, en soffa, en dörr, något som liknar ett enkelt vardagsrum.
Ett rum som i sin enkelhet är både universellt och intimt.

Musiktrion Kepler tog sitt namn från en astronom som dedikerade sitt liv till himlakropparnas långsamma, ofrånkomliga rörelser. Deras musik bär på influenser från dessa kretsar; osynliga för oss här nere på jorden, medan rörliga kroppar på scenen öppnar dörrar till ett annat skikt av sinnesintryck.
Kroppar och deras positioner i rummet blir till instrument och skapar ömsom harmoni, ömsom dissonans.
Den här ingången är visuell, som ett fotografi, en reflektion av den skönhet, skörhet och det djup som kan hittas – eller tappas bort – i det dagliga livet. I Silence and Stillness anas parallella världar där allt rör sig långsamt, som i en dröm.

”Going away from home, sometimes lost, we come by circle, home again. We’re surprised: it’s changed. Did it slip – out from under us?” (från John Cage´s text “Where are we going? And what are we doing?”).

Mer info om No Deadline finns här: https://www.no-deadline.com

Skapande/Medverkande:
Toby Kassell
Linda Oláh
Julien Pontvianne
Adrien Sanchez
Maxime Sanchez
Ingeborg Zackariassen

Foto: Donovan von Martens

 

————————-

A table, chairs, a sofa, a door, something like a very bare living room.
A space both universal and intimate.

The music trio Kepler took their name from an astronomer who dedicated his life to the slow and inexorable movement of the celestial spheres. While their music bears the influence of orbits invisible to the naked eye, moving bodies on the stage add another layer of perception.
Bodies and their positions in space become instruments within the whole, producing harmonies and dissonances. This entry is visual, it is like a photograph, a reflection of the beauty, fragility and the depth found or lost in everyday life.
In Silence and Stillness one can perceive parallel worlds where everything moves slowly, like in a dream.

”Going away from home, sometimes lost, we come by circle, home again. We’re surprised: it’s changed. Did it slip – out from under us?” (from John Cage´s text “Where are we going? And what are we doing?”).

Read more about No Deadline here: https://www.no-deadline.com

Creators/Participants:
Toby Kassell
Linda Oláh
Julien Pontvianne
Adrien Sanchez
Maxime Sanchez
Ingeborg Zackariassen

Photo: Donovan von Martens