Scroll down for English.

Carpe Diem – fånga dagen, fånga rädslan, fånga tvivlet, fånga sorgen, välj glädje. And repeat.
I No News utforskas ett känslomässigt tillstånd av att vilja ta sig vidare, parallellt med oförmågan att kunna göra något annat än att hålla fast vid det trygga och familjära, vilket är rotat i rädsla och lidande.

I hopplös längtan efter förändring och lugn lyfts tillstånd i livet fram där det känns som att ingenting är möjligt och tiden står still av ogenomtränglig maktlöshet.
Platser av väntan och ’trevlig stämning’ är till bristningsgränsen fyllda av tillbakahållen och ångestfylld ’Live Love Laugh’ vilket ger upphov till våldsamma förändringar mellan viljor, åtaganden, önskningar, mod och känslan av att sitta fast.

No News är ett solo skapat och framfört av Hannah Karlsson. Koreograf och dansare verksam som frilansare hos flera danskompanier samt i egna projekt i Göteborg sedan 10 år. Är även sedan början av 2022 deltidsanställd som dansare hos Danskompaniet Spinn. Hannah är en mångfasetterad dansare som med underfundiga och komiska toner rör sig mellan det stora allvaret och den lättsamma lustigheten. Några av hennes återkommande intressen i sitt skapande är mänskliga beteendemönster, populärkultur, sporters fysiska uttryck och tillstånd av väntan.

Genomfört med stöd av ArtsIceland, Svensk-isländska samarbetsfonden, Danscentrum Väst och Vitlycke – Centre for Performing Arts

 

————————-

Carpe Diem – seize the day, seize fear, seize doubt, seize sorrow, choose happiness. And repeat.
In No News an emotional state of wanting to move forward is explored, parallell with the inability to do anything else but to hold on to what is safe and familiar, which is rooted in fear and suffering.

In hopeless longing for change and serenity, states in life are emphasized, where the sensation is that nothing is possible and time stands still with impenetrable incapability.
Places of waiting, places of maintaing a ’nice atmosphere’ are to the brim filled with withheld anxiety and ’Live Love Laugh’ and cause violent changes between wantings, obligations, wishes, currage and a sense of getting stuck.

No News is a solo piece created and performed by Hannah Karlsson. Choreographer and dancer working as a freelancer in various companies and in her own projects in Gothenburg since 10 years. She is also since the beginning of 2022 partly employed as a dancer at Danskompaniet Spinn. Hannah is a multifaceted dancer who with cunning and comical tones move between profound seriousness and lighthearted wittiness. Some of the recurring interests in her work are patterns of human behavior, popular culture, the physicality of sports and states of waiting.

With support by ArtsIceland, Svensk-isländska samarbetsfonden, Danscentrum Väst and Vitlycke – Centre for Performing Arts