Scroll down for English.

Other Tongue har tappat rösten. Eller snarare språket.

Som en produkt av svensk och norsk assimileringspolitik bankades meänkielin och samiskan bokstavligen ut ur stämbanden. Svenska, respektive norska var språken som skulle talas och skrivas. Bestraffningar väntade den som yttrade sig på sitt modersmål.

Generationer senare står danskonstnärerna Eva Svaneblom och Tanja Andersson frågande och undrar hur röstapparatens koreografi hade sett ut om språken fått stanna i kroppen.

Tillsammans med smartphones och portabla högtalare etsas ljudbilder och fysiska fraser fram när dansarna navigerar genom språkliga snår och röstapparatens anatomi.

Av och med: Eva Svaneblom & Tanja Andersson
Processdramaturg: Barbara Simonsen
Ljuskonsultation: Sandra Liscano 
Med stöd av: Norsk Kulturråd, Kulturrådet, Tornedalsrådet, Davvi – Senter for Scenekunst, Rådstua Teaterhus. 
Residens genom: Slip of the Lip/Scen46 och Moskosel Creative Lab / Northern Sustainable Futures
Översättning meänkieli: Anton Hennix Raukola
Översättning pitesamiska: Peter Steggo

 

————————-

Other Tongue has lost its voice. Or rather its language.

As a consequence of Swedish and Norwegian assimilation politics, Meänkieli and Sami languages were literally beaten out of the vocal cords. Swedish and Norwegian were the languages to be spoken. Punishments awaited those who spoke their mother tongue.

Generations later, dance artists Eva Svaneblom and Tanja Andersson wonder what the choreography of the vocal apparatus would have looked like if the languages had been allowed to stay in the body.

With smartphones and portable speakers, soundscapes and physical phrases are etched as the dancers navigate through linguistic thickets and the anatomy of the vocal apparatus.

By and with: Eva Svaneblom & Tanja Andersson
Process dramaturge: Barbara Simonsen
Light consultation: Sandra Liscano 
With support by: Norsk Kulturråd, Kulturrådet, Tornedalsrådet, Davvi – Senter for Scenekunst, Rådstua Teaterhus. 
Residency through: Slip of the Lip/Scen46 och Moskosel Creative Lab / Northern Sustainable Futures
Translation meänkieli: Anton Hennix Raukola
Translation pitesamiska: Peter Steggo