Scroll down for English.

Wiggling Things är en dansföreställning som breder ut sig i ett artificiellt arktiskt landskap. Koreografiska pendelrörelser kopplas till turbulenta flöden, sårbar topografi och karga tillstånd inom och utom kroppar. Utifrån försvinnande platser upprättas tillfälliga mellanrum. Det oscillerande sätts i dialog med rasande forsar och en flismaskin – i takt med utbredningen av milslånga kalhyggen och gruvlandskap i Sápmi och Tornedalen.

Pendeln och skakningar sägs ha läkande funktioner i healingpraktiker. Kan energin som uppstår i
mellanrummet bli till en plats att hämta kraft ifrån?

Ett vykort från ett gruvhål
Ett ensamt skogsrave på ett kalhygge
Utveckling genom avveckling
Barfota på skaren
Det blir tyst och någon ställer återigen frågan ”hur djupt ned äger jag marken?”

Medverkande

Koreografi i samråd med ensemblen: Tanja Andersson
Dansare/ Performers: Amanda Billberg, Mpululu Ntuve, Eva Svaneblom
Ljusdesign: Sandra Liscano
Ljuddesign: Rasmus Persson
Fotograf: Jonne Covers
I samarbete med Slip of the Lip: Emelié Sterner & Scen46
Producent: Dag Rosenqvist/ Producentbyrån
Samproduktion: Turnéslingan Tre Scener: Atalante, Dansstationen, MDT
Med stöd av: Konstnärsnämnden & Göteborgs Stad
Tack till: Konstepidemin

www.tanjaandersson.com

Wiggling Things turnerar genom Turnéslingan Tre Scener. Wiggling Things stöttas även av Konstnärsnämnden & Göteborgs Stad

Under premiärkvällen 3 mars blir det performance i foajén från 18:00.

How to hibernate av Emelié Sterner
tar vid där natten börjar och dagen slutar.
Hon är som ensam. Som längtande på nåt vis. Lodjur. Kungsörn. Björnmamma. Också en svältande vilsen varg i skogen. I ett påhittat snölandskap, kanske i Västerbotten letar hon efter sin flock. Vill som vila men människor kan inte gå i ide.
Innan premiären av Wiggling things visas en förkortad version av verket i Atalantes foajé.

www.emeliesterner.com

 

——————

The dance performance ”Wiggling Things” unfolds in an artificial arctic landscape. Choreographic pendulum movements are connected to turbulent flows, vulnerable topography and barren conditions inside and outside of bodies. Temporary in-betweens are established from vanishing sites. The oscillation and swinging is put into dialogue with raging streams and a wood chipper machine—in pace with the expansion of miles wide clear-cut forest areas and mining landscapes in Sápmi and Tornedalen. The pendulum and the shakes are said to possess curative powers. Can the energy emerging from the in-between become a site to find power?

A postcard from a mining pit
A lonely forest rave on clear-cut area
Development through decommissioning
Barefoot on the snow crust
Silence spread, and someone asks: “how deep down do I own the land?”

 

Credits

Choreography in collaboration with the ensemble: Tanja Andersson
Dancers / Performers: Amanda Billberg, Mpululu Ntuve, Eva Svaneblom
Lighting design: Sandra Liscano
Sound design: Rasmus Persson
Photography: Jonne Covers
In collaboration with Slip of the Lip (Emelié Sterner) & Scen46
Producer: Dag Rosenqvist / Producentbyrån
Co-produced by: Turnéslingan Tre Scener (Atalante, Dansstationen, MDT)

 www.tanjaandersson.com

Wiggling Things tours with support from Turnéslingan Tre Scener. Wiggling Things is also supported by The Swedish Arts Grants Committee & The City of Gothenburg.

Performance in the foyer of Atalante during the premiere evening March 3d from 6 pm.

How to hibernate by Emelié Sterner.

www.emeliesterner.com