Scroll down for English.

Makadam – Anna Lindal, Elsbeth Bergh, Kristina Lindgård och Sara Sjödahl – arbetar med att tolka, omforma och ”hacka” musiktraditioner och använda motiv och element ur klassiska, ofta välkända, musikstycken som material för att skapa ny musik och improvisationer.

Modest Musorgskij skrev verket Tavlor på en utställning som en hyllning till sin avlidne vän konstnären Victor Hartmann, och dennes bilder ligger till grund för de olika titlarna. Strax innan pandemin bröt ut skapade Makadam en konsertföreställning och en utställning som bygger på Musorgskijs verk, i kombination med moderna fotografier av Misha Pedan som fritt associerade till de olika tavlorna. Den planerade konserten på Atalante fick dock ställas in på grund av restriktionerna och de spelade då i stället in en konsertfilm (https://vimeo.com/709252755) under ett residens i Atalantes teaterrum.

Nu får de äntligen möjlighet att framföra konserten live. Men mycket har hänt sedan dess. Att idag okommenterat framföra ryska verk utan att reflektera över kriget i Ukraina känns omöjligt, och de har därför valt att kombinera föreställningen med fotografier från krigets verklighet. Bilderna som visas är hämtade ur ”Ukrainian Warchive”, ett pågående fotoprojekt med ukrainska fotografer, som tjänar som arkiv och vittnesmål från krigets outhärdliga vardag.

Musiken improviseras fram med utgångspunkt i Mussorgskijs tavlor i en gemensamt skapad form och utifrån ensemblens olika musikaliska traditioner. Medverkar gör också saxofonisten och kompositören Malin Wättring, skribenten Magnus Haglund, den ukrainske fotografen Misha Pedan samt Kajsa och Johan Öberg, båda översättare från ryska.

I foajén visas ett bildspel med bilder av ett antal ukrainska fotografer till musik av den ukrainska tonsättaren Anna Korsun. I samband med konserten bjuds publiken in till ett samtal om konstens och musikens roll i samhällen i konflikt och kris.

Foto: Vyacheslav Ratynskyi

————————-

The four musicians in Makadam – Anna Lindal, Elsbeth Bergh, Kristina Lindgård and Sara Sjödahl – interpret, transform and â”hack” musical traditions and use motifs and elements from classical, often well-known pieces of music as material to create new music and improvisations.

Modest Mussorgsky wrote the work Pictures at an exhibition as a tribute to his late friend the artist Victor Hartmann whose images form the basis of the various titles. Just before the pandemic, Makadam created a concert and an exhibition based on Mussorgsky’s work, combined with modern photographs by Misha Pedan, who freely associated to the different images. The planned concert at Atalante was however canceled due to the restrictions, so instead they documented a filmed version of the concert (https://vimeo.com/709252755) during a residency at Atalante.

Now, they are finally able to perform the concert live. But a lot has happened since then. Performing Russian works today without reflecting on the war in Ukraine feels impossible, and therefore they have chosen to combine the concert with photographs from the war. The images shown are taken from the ”Ukrainian Warchive”, an ongoing photo project of Ukrainian photographers, which serves as an archive and testimony from the unbearable everyday life of war.

The music is improvised, with a starting point in Mussorgsky’s work, in a collectively created form based on the ensemble’s different musical traditions. Also participating are Malin Wättring, a saxophonist and composer, the writer Magnus Haglund, the ukrainian photographer Misha Pedan as well as Kajsa and Johan Öberg, both translators from Russian.

In the foyer there will be a slideshow with images by a couple of different Ukrainian photographers, set to music by Ukranian composer Anna Korsun. In connection to the concert the audience is invited to a discussion about the role of art and music in societies experiencing conflict and crisis.

Photo: Vyacheslav Ratynskyi