Scroll down for English.

Under flera år har GEIGER haft samtal med den Berlinbaserade musikern, forskaren och arrangören Cedrik Fermont om att samarbeta kring något av hans projekt. Efter mer än två decenniers forskning om noise, alternativ, elektronisk och experimentell musik i och från Asien och Afrika, publicerade han nyligen några samlingsskivor dedikerade till detta samt flera essäer om elektroakustisk, noise och experimentell musik från de bägge kontinenterna. När han 2020 gav ut samlings-CD:n ”Alternate African Reality – Electronic, electro acoustic and experimental from Africa and the diaspora” bestämde vi oss för att bjuda in Cedrik att tillsammans med oss kurera en festival, med den här CD:n som utgångspunkt. Den elektroniska och experimentella musikens historia i Afrika börjar ungefär på 1950-talet (med det anmärkningsvärda undantaget Halim El-Dabh 1944) och idag är detta musiklandskap rikt och varierat.

 

 

——————

For several years, GEIGER have discussed with Berlin-based artist, researcher, and label manager Cedrik Fermont about collaborating on some of his projects. Following more than two decades of research in alternative electronic, experimental, and noise music in and from Asia and Africa, he recently published some compilations dedicated to this topic and several essays about electroacoustic, noise, and experimental music on these continents. With the release of the compilation CD ”Alternate African Reality – Electronic, electro acoustic and experimental from Africa and the diaspora” in 2020, we invited Cedrik to curate this festival together with us, with this CD as a starting point. The history of electronic and experimental music in Africa roughly started in the 1950s (with the notable exception of Halim El-Dabh in 1944) and today this music landscape is a rich and various one.