Scroll down for English.

GEIGER är tillbaka med Oktoberfest! De kommer att presentera ett antal lokala, svenska och internationella artister som framför elektronisk opera, noise, buller, gnissel och pang samt ett elektroakustiskt kafé i Atalantes foajé!

PROGRAM:

FREDAG 27 OKTOBER
19.00: Stockholms Saxofonkvartett spelar Benjamin Thigpen (SE)
20.20: Veronica Svobodova (SZ)
21.30: Slow slow loris (US/DE)

LÖRDAG 28 OKTOBER
19.00: Inanna – Elektroakustisk opera (SE)
20.20: Cedrik Fermont diffusing Alternate africa (BE)
21.30: Aurelie Lierman + Cedrik Fermont (BE/NL)

Med reservation för ändrade tider och spelordning.
I Foajén bägge dagar: Electro acoustic café!

GEIGER är en arrangörsförening för samtida akustisk och elektronisk musik. GEIGER har sin bas i Göteborg, och arrangerar i huvudsak fyra festivaler per år på olika scener i Göteborg. Atalante är en av dessa scener. GEIGER stöds av Göteborgs stads kulturförvaltning och Kulturrådet

 

 

————————-

GEIGER is back with Oktoberfest! During this two-day festival they will present a number of local, Swedish, and international artists performing electronic opera, noise, rumble, squeak and creak as well as an electroacoustic cafe in Atalante’s foyer!

PROGRAMME:

FRIDAY 27 OCTOBER
19.00: Stockholms Saxofonkvartett perform Benjamin Thigpen (SE)
20.20: Veronica Svobodova (SZ)
21.30: Slow slow loris (US/DE)

SATURDAY 28 OCTOBER
19.00: Inanna – Electro acoustic opera (SE)
20.20: Cedrik Fermont diffusing Alternate africa (BE)
21.30: Aurelie Lierman + Cedrik Fermont (BE/NL)

With reservation for possible changes regarding times and set order.
In the foyer both days: Electro acoustic café!

GEIGER is an association for contemporary acoustic and electronic music in Gothenburg. GEIGER mainly focuses on organizing four festivals per year at different venues in Gothenburg. Atalante is one of these venues. GEIGER stöds av Göteborgs stads kulturförvaltning och Kulturrådet