Scroll down for English.

Studenter från individuella programmet och kompositionsprogrammet på högskolan för scen och musik driver tillsammans festivalen som pågår under fyra dagar i januari. Programmet har en bred spännvid med allt från experimentell kammarmusik, elektronisk musik, performance, blåsorkester, till pop och rock och samarbeten mellan olika konstformer. Gemensamt för programmet är den utforskande attityden till musik.

Samlingen tonsättare, artister, framförare och musiker utgörs av unga studenter vid Högskolan för scen och musik, och merparten av verken är nya uruppföranden skrivna för festivalen.

Festivalen består av olika temadagar. På det individuella programmets dag presenteras ett flertal akter med vitt skilda praktiker och estetiker. På konserten med ensemble för ny musik spelar klassiska musiker nyskrivna verk av kompositionsstudenterna. Blåsorkesterdagen består av uruppföranden framförda av GothenburgWind Orchestra som dirigeras av Finn Rosengren.

Måndag 15 januari 18.00–19.30

Tyst, fragmenterad, och sinnlig kammarmusik blandas med utdrag från en kommande musikal med mycket annat!

Marcus Lundberg – 14’
Inga Margrete Aas – 25’
Simon Staréus Gustafsson – 12’
Amanda Rosendal – 12’
Wilma Ås – 12’
Edvin Ringkvist – 12′

Tisdag 16 januari 18.00–19.30

En akustisk kväll där Ensemble för ny musik – musiker från klassiska linjen på musikhögskolan – spelar nyskrivna verk av kompositionsstudenterna, och individuella programmets akter framför akustisk popmusik.

Jakob Malmfors – 8’
Gustav Syrén – 8’
Nils Mohlin – 8’
Daniele Parati – 8’
Lisen Jernqvist och Johannes Carlsson – 12’
Simon Westerlund – 12’
Miriam Halmetoja – 12’

Onsdag 17 januari 18.00–20.00

Improvisationslinjen möter såväl tonsättare som individuella programmets akter i en konsert som rör sig vilt mellan performance, konstmusik och prog-rock, där gränslandet mellan improvisation och komposition möts.

Love Carbin – 12’
Eros Pollaro – 12’
Daniel Quigley – 12’
Agnes Kofoed Christianson – 12’
Maya Wahlberg 12 min
Daniel Johnson Bernhardsen 12′
Per Jonsson 12′
Johan Almström – 12’

Torsdag 18 januari 20:00–20.30

Vid tordagens andra konsert framförs tre nyskrivna verk av kompositionsstudenter från master och kandidatprogrammet.

Nils Mohlin 3’
Daniel Quigley 10’
Ayane Furuki 12’

————————-

Students from the individual program and the composition program at the Academy of Music and Drama collaborate on this festival, which runs for four days in January. The program has a wide musical scope with everything from experimental chamber music, electronic music, performance, wind orchestra, to pop and rock and interdisciplinary artistic collaborations. What unifies the program is the exploratory attitude towards music.

The collection of composers, artists, performers and musicians are young students at the Academy of Music and Drama, and most of the works are new premieres written for the festival.

The festival consist of different themed days. On the day of the individual program, a number of acts with widely differing practices and aesthetics are presented. At the concert with the ensemble for new music, classical musicians play newly written works by the composition students. The last day consists of premieres performed by Gothenburg Wind Orchestra conducted by Finn Rosengren.

Monday 15th January 6-7.30 pm

Silent, fragmented and sensual chamber music is mixed with out takes from a coming musical and lots of more.

Marcus Lundberg – 14’
Inga Margrete Aas – 25’
Simon Staréus Gustafsson – 12’
Amanda Rosendal – 12’
Wilma Ås – 12’
Edvin Ringkvist – 12′

Tuesday 16th January 6-7.30 pm

An acoustic evening where Ensemble för ny musik – musicians from the classical music programme at HSM – performs newly written works by composition students. Also, students from the individual program performs acoustic pop music.

Jakob Malmfors – 8’
Gustav Syrén – 8’
Nils Mohlin – 8’
Daniele Parati – 8’
Lisen Jernqvist och Johannes Carlsson – 12’
Simon Westerlund – 12’
Miriam Halmetoja – 12’

Wednesday 17th January 6-7.30 pm

Students from the improvisation programme meets both composers as well as acts from the individual programme in a concert that moves between performance, art music and prog rock, in the borderland between improvisation and composition.

Love Carbin – 12’
Eros Pollaro – 12’
Daniel Quigley – 12’
Agnes Kofoed Christianson – 12’
Maya Wahlberg 12 min
Daniel Johnson Bernhardsen 12′
Per Jonsson 12′
Johan Almström – 12’

Thursday 18th January 8.00-8.30 pm

Three newly written works by composition students from the master and the candidate programme.

Nils Mohlin 3’
Daniel Quigley 10’
Ayane Furuki 12’