Scroll down for English.

Ida Lundéns musik kan låta på många olika sätt, men utgår allt som oftast från orden ”nyfikenhet” och ”utforskande”. Hon har varit hustonsättare på Sveriges Radio P2 och är en av grundarna till Syntjuntan. Hennes musik har spelats på festivaler som Musica Nova/Helsingfors, Klang/Köpenhamn, Piano+/Karlsruhe, Tokyo Jazzfestival och Nordic Music Days och hon samarbetar kontinuerligt med andra musiker och konstnärer.

Ida Lundén växte upp i Göteborg, men är numer verksam i Stockholm. Med detta tonsättarporträtt sätter vi hennes musik under strålkastarljuset, och hälsar henne välkommen hem igen. Konserten innehåller minst ett uruppförande och medverkande musiker är flöjtisten Ann Elkjär, flöjtkvartetten 40f och Ensemble Makadam. Konserten arrangeras i samarbete mellan Göteborgs kammarmusikförening och föreningen Levande Musik.

————————-

Ida Lundén’s music can sound in many different ways, but most often starts from the words ”curiosity” and ”exploration”. She has been a house composer at Sveriges Radio P2 and is one of the founders of Syntjuntan. Her music has been played at festivals such as Musica Nova/Helsinki, Klang/Copenhagen, Piano+/Karlsruhe, Tokyo Jazz Festival and Nordic Music Days and she collaborates continuously with other musicians and artists.

Ida Lundén grew up in Gothenburg, but is now active in Stockholm. With this composer portrait, we put her music under the spotlight, and welcome her home again. The concert contains at least one premiere performance, and participating musicians are flutist Ann Elkjär, the flute quartet 40f and Ensemble Makadam. The concert is arranged in collaboration between Gothenburg’s chamber music association and Levande Musik.