Scroll down for English.

Malin Dahlström, Fredrika Byman Moberg och Soledad Howe utgör Katten konstgrupp. Med utgångspunkt i deras samlade erfarenhet som berör kropp, dans, musik och interaktion med publik inom scenkonst kommer de under Transit residens utveckla koreografi, skriva musik och göra research till verket ”You’re not alone, the poem said” – ett dansverk och konsert i ett rum där publikens närvaro och rörelser blir till delar av verket.

————————-

Malin Dahlström, Fredrika Byman Moberg and Soledad Howe make up Katten art group. Based on their collective experience that encompasses body, dance, music and interaction with audience in performing arts, they will focus their residency on developing choreography, write music and do research for the work ”You’re not alone, the poem said” – a dance performance and a concert in a room where the audience’s presence and movements become part of the work.