Scroll down for English.

Ensemblen Kwartludium, som bildades 2002, fokuserar på att framföra verk av unga tonsättare särskilt skrivna till deras instrumentation. De har spelat på festivaler runt om i världen och är även engagerade inom samtida improvisationsmusik. Sedan 2014 har Kwartludium samarbetat med Konstnärsnämnden inom internationella programmet för musik som en av residensensemblerna. Tonsättare som hittills har komponerat för ensemblen inkluderar Rei Munakata, Joakim Sandgren, Dror Feiler, Ivo Nilsson och Henrik Denerin. Ensemblen har deltagit i workshops, samarbetat med orkestrar och mottagit flera stipendier, inklusive en jubileumsutmärkelse år 2022 från den polska kultur- och nationalarvsministern i samband med 20-årsjubileet av sin konstnärliga verksamhet.

Genomförs med stöd av Polska Insitutet. 

————————-

Kwartludium, founded in 2002, focuses on performing works by young composers tailored for their unique instrumentation. They have premiered numerous compositions at festivals all around the world and are also actively engaged in contemporary improvised music. Since 2014 Kwartludium has collaborated with the Swedish Arts Grants Committee as an international residence ensemble. To date, composers who have written for the ensemble include Rei Munakata, Joakim Sandgren, Dror Feiler, Ivo Nilsson and Henrik Denerin. They have participated in workshops, collaborated with orchestras, and received several recognitions and grants, including a jubilee award in 2022 from the Polish Minister of Culture and National Heritage on the occasion of their 20th anniversary of artistic activity.

With support from the Polish Institute.