Scroll down for English.

Ett tvärkonstnärligt verk i gränslandet mellan dans och livemusik.

Röd, en polymorf och kontroversiell färg med rötter i en polariserad historia, ikonografi och ideologi. Som symbol för vitalitet, prakt och frigörelse, likväl som död och förbud, framhävs dess radikala ambivalens. Vilka krafter sätter färgen i spel inom den politiska och sociala sfären? Inom organisk intimitet? Vilken plats har färgen i vårt intellektuella medvetande eller vår personliga och kollektiva fantasi?

RED bjuder in till en synestetisk upplevelse där ljud och rörelse smälter samman och skapar en portal till våra inre landskap. Dansarna väver samman rörelsernas poetik med musikens eklektiska pulser och formar en visuell symfoni av känslor och uttryck färgat i rött.

RED är den sista delen av svensk-franska Yellow Jacket Collectives koreografiska trilogi PRISMA, som systematiskt undersöker essensen av de tre grundfärgerna gult, blått och rött.

Koreografi/dans: Rannhvi Mebius Jormin & Amélie Roch
Saxofon: Jade Bussac
Synth: Nils Boyny
Ljus: Ondine Trager
Scenografi: Lisa Drakenberg

Kostym: Pauline Voegeli

Med stöd från: Kulturrådet, Göteborgs Stad, Konstnärsnämndens resebidrag, DRAC Grand Est et Scènes et Territoires, Laboratoire Chorégraphique de Reims, 3CL-Centre Chorégraphique du Luxembourg, Pôle Danse des Ardennes, Caisse des Dépôts
———————
An interdisciplinary performance in the borderland between dance and live music.

Red, a polymorphous and controversial color underpinning a polarizing history, iconography and ideology. As a symbol of vitality, splendor and liberation, as well as death and prohibition, we can feel its power through its radical ambivalence. What forces does it bring into play in the political and social sphere? In organic intimacy? What place does it have in our intellectual consciousness and our personal and collective imagination?

RED invites you to a synesthetic experience, where sound and movement merges creating a portal to our inner landscapes. The dancers weave together the poetics of the movement with the eclectic pulses of the music forming a visual symphony of emotions and expressions colored in red.

RED is the last part of French-Swedish Yellow Jacket Collective’s choreographic trilogy PRISMA, which systematically examines the essences of the three primary colors yellow, blue and red.

Choreography/dance: Rannhvi Mebius Jormin & Amélie Roch
Saxophone: Jade Bussac
Synth: Nils Boyny
Lights: Ondine Trager
Set design: Lisa Drakenberg

Costume: Pauline Voegeli

With support by: Kulturrådet, Göteborgs Stad, Konstnärsnämndens resebidrag, DRAC Grand Est et Scènes et Territoires, Laboratoire Chorégraphique de Reims, 3CL-Centre Chorégraphique du Luxembourg, Pôle Danse des Ardennes, Caisse des Dépôts