Scroll down for English.

Requiem är ett musikdramatiskt verk inspirerat av den katolska latinska själamässan. Det är en ceremoni där vi möts i ett rum för gemensam reflektion, sorg, omtanke och inre meditation. Den nyskrivna, omarbetade texten handlar om livets ändlighet, vår dystopiska tid, om ansvar, skuld och försoning.
I Requiem samarbetar NewOpera CO för första gången med en kör. Körmusiken har hämtat inspiration ur både liturgisk och klassisk repertoar, men möter också elektronisk musik och ljudvärldar som för in en annan dimension. Requiem är en mässa för alla som söker en fördjupad förståelse för livets mystik.
Requiem framförs av musikerna och sångarna Emma Augustsson, Saga B Jönsson, Niklas Rydén och Karin Wiberg, tillsammans med kören Kluster och dansarna Tanja Andersson, Sara Axelsson och Linda Wardal. Tobias Karlehag står för den elektroniska musiken.
Spelas också 6/11 kl 16 i Biskopsgårdens kyrka.

 

 

——————

Requiem is a music-dramatic piece inspired by the Catholic Requiem Mass. It is a ceremony where we meet in a room to share reflection, sadness, thoughtfulness and inner meditation. The newly written, remixed text is about the finality of life, the dystopian time we live in, about responsibility, guilt and reconciliation.
In Requiem, NewOpera CO for the first time collaborates with a choir. The choral music has taken inspiration from both liturgical and classical repertoire, but will also merge with electronic music and soundscapes that bring in another dimension. Along with the choir, three soloists, three dancers and three musicians participate.
Requiem is a mass for anyone who seeks a deeper understanding of the mystique of life.
Requiem is a cooperation with the choir Kluster. Tobias Karlehag has made the electronic music.

Is also performed 6/11 kl 16 in the church of Biskopsgården.