Scroll down for English.

På scenen ser vi dem, Sälkvinnorna, liggan­ de där, strandade i varsin pöl, vid första anblick paralyserade, fast i en hybrid kropp; säl och kvinna. De ligger där, grymtar och frustar, njuter eller plågas, kanske är det båda samtidigt?

Sälkvinnorna, av och med Amanda Apetrea och Halla Ólafsdóttir är en dans­ föreställning som rör sig i mytlandet och shapeshiftandet mellan säl och kvinna. Med ljud och musik skapat av Lune, scenografi av Chrisander Brun och film av Esther Martin Bergsmark befinner de sig i ett dovt, mörkt och stundtals mycket högljutt land­ skap, som ger känslan av att flyta viktlös under havsytan.

Apetrea / Ólafsdóttir bygger vidare på fysiska praktiker de har närt genom arbetet med sina rockstjärnealteregon i Beauty and the Beast (2011) och i sin senaste mer poetiska föreställning DEAD (2017). Sälkvinnorna tar avstamp i kontraster mellan råhet och skörhet, lust och äckel, kropp och säl (själ). Den ger uttryck för kroppar som är skamlösa, sexuellt utlevande, groteska och som vågar ta upp utrymme genom sin dans och med sin röst.

Av och med Amanda Apetrea och Halla Ólafsdóttir
Musik Linnéa Martinsson
Ljus och Scenografi Chrisander Brun
Film Ester Martin Bergsmark
Skräddare Kajsa Lisa Larsson
Administration Interim Kultur
Tekniker Angela X
Artwork Anna Ehrlemark
Foto Märta Thisner
Produktion Sara Bergsmark (Johnson & Bergsmark)
Samproducerat av MDT/Moderna Dansteatern
Residens på Reykjavik Dance Atellier
Med stöd av Kulturrådet och Life Long Burning – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe project (2018-2022), med stöd av EU-programmet Kreativa Europa.
Tack till Iris Arlert, Ólöf Ósk Þorgeirsdóttir, Lisen Rosell, Benjamin Quigley och Coco

 

 

 

——————

We see the outlines of their bodies, lying there, on stage, stranded in a muddy quagmire, The Seal Women. At first glance, they look paralyzed, stuck in a hybrid body of a seal and a woman. They lie there grunting and snorting. We don’t know if they are sounds of pleasure or torment. Perhaps both at the same time …

The Seal Women by Amanda Apetrea and Halla Ólafsdóttir is a dance performance that moves in and out of a mythical landscape and the shapeshifting between seal and woman. With sound by Lune, a set design by Chrisander Brun and film by Ester Martin Bergsmark, the Seal women float weightlessly through a muffled, dark and an epic soundscape.

In The Seal Women, Apetrea/Ólafsdóttir explore horniness, desire, the body and animality / femininity. They have nurtured these physical practices through work with their rock star alter egos in Beauty and the Beast (2011) and in their latest more poetic performance DEAD (2017). The Seal Women give expression to bodies that are shameless, sexually active, grotesque and that dare to take up space through their dance and with their voice.

Choreography and Performance by Amanda Apetrea and Halla Ólafsdóttir
Music by Linnéa Martinsson
Lighting and Set Design by Chrisander Brun
Film by Ester Martin Bergsmark
Tailored by Kajsa Lisa Larsson
Administration by Interim Kultur
Technician Angela X
Artwork by Anna Ehrlemark
Photo by Märta Thisner
Produced by Sara Bergsmark (Johnson & Bergsmark)
Co-production MDT/Moderna Dansteatern
Residency at Reykjavik Dance Atellier
Supported by Kulturrådet and Life Long Burning – Futures lost and found project (2023-2026) supported by the Creative Europe Programme of the European Union.
Thank you to Iris Arlert, Ólöf Ósk Þorgeirsdóttir, Lisen Rosell, Benjamin Quigley and Coco