Scroll down for English.

Gränser. Den lilla människan och världen omkring. Var går mina gränser och var går omvärldens? Klimatets? Vad händer när vi går över gränserna – när blir det varning för ras – och vilket klimat krävs för att livet ska kunna fortsätta framåt?

En föreställning där olika individers erfaren­ heter av gränser, liv och tillväxt intar scenisk gestalt, synliggörs och uttrycks. Verket är skapat av scenkonstnärer från Språngs semiprofessionella ensembler i samarbete med studenter från Högskolan för scen och musik.

Föreställningen är samskapad av scenkonstnärerna under ledning av Språngs konstnärliga ledare Jenny Sandgren Wahlström & Anna Emilsson samt programansvarig för Högskolan för scen och musiks komponistutbildning Martina Almgren.

Scenkonstnärer, SpinnUnga & Konstra:
Hannes Glavå
Maria Hammer
Adam Henriksson
Ida Häggström
Atte Rimpela
Anna Hallqvist
Evelina Peterson
Anita Hägglund
Kristian Dahl
Natasha Johansson

Kompositörer:
Love Carbin
Simon Staréus Gustafsson
Hannes Glavå

Musiker:
Gustav Rimås
Melker Törnqvist
Oskar Sabler
Gustav Snickert
Alexander Karlsson

 

————————-

Borders. The little human and the world around. Where are my borders drawn, and the ones of the outside world? Of the climate? What happens when we cross those borders – when there is a risk of collapse – and what climate is required for life to continue forward?

A performance where different individuals’ experiences of boundaries, life and growth take shape on stage, are made visible and expressed. Producing the piece are performing artists from Språng’s semi­professional ensembles in collaboration with students from the Academy of Music and Drama.

 

 

The performance is created by the artists under supervisions of Språngs artistic directors Jenny Sandgren Wahlström & Anna Emilsson and the director of HSM’s composer programme Martina Almgren.

Stage artists, SpinnUnga & Konstra:
Hannes Glavå
Maria Hammer
Adam Henriksson
Ida Häggström
Atte Rimpela
Anna Hallqvist
Evelina Peterson
Anita Hägglund
Kristian Dahl
Natasha Johansson

Composers:
Love Carbin
Simon Staréus Gustafsson
Hannes Glavå

Musicians:
Gustav Rimås
Melker Törnqvist
Oskar Sabler
Gustav Snickert
Alexander Karlsson