Scroll down for English.

ÄKTA GUL är en metaberättelse där undersökandet av rollen placeras i en fiktiv tv- show. Vad spelar roll? Vem spelar roll(en)?
Vad som kan vara äkta och genuint undersöks genom roller som upprättas på scen. I ett abstrakt landskap av träskulpturer och skumgummi förbereds en livesändning av TV-showen ÄKTA GUL:

Gå. Greja. Göra. Gå.
Andas. Andas. Andas.
Fixa. Greja. Göra.
Tvinga. Göra. Greja.
Svälja. Tugga. Äta. Sova. Vila.
Gå. Stå. Stå. Gå. Gå. Gå.
Greja. Fixa. Göra. Greja. Fixa.
Andas. Andas. Andas. Andas.
Sitta. Sova. Äta. Andas. Vila.
Springa. Hoppa. Vila. Springa. Vila.
Sova. Vila. Vila. Hoppa. Äta. Tugga. Svälja. Vila. Fixa. Greja. Fixa. Göra. Gå. Greja.

Konstnärerna Sebastian Rudolph Jensen och Emelié Sterner har arbetat tillsammans sedan 2018. ÄKTA GUL är en fortsättning på två tidigare performanceverk där dom experimenterat med formatet TV-show. ÄKTA GUL är deras första scenkonstverk.

 

 

——————

REAL YELLOW is a meta-story where the investigation of the role is placed in a fictional TV show. What creates a role? Who plays the (main)character?
Through the roles that are created on and for the stage, the curiosity on what’s sincere and genuine is explored. In an abstract landscape of wooden sculptures and foam rubber, a live broadcast of the TV show REAL YELLOW is being prepared:

Walk. Fix. Make. Walk.
Breathe. Breathe. Breathe.
Fix. Do. Make. Walk.
Force. Make. Fix.
Swallow. Chew. Eat. Sleep. Rest.
Walk. Stand. Stand. Walk. Walk. Walk. Do. Fix. Make. Do. Fix.
Breathe. Breathe. Breathe. Breathe.
Sit. Sleep. Eat. Breath. Rest.
Run. Jump. Rest. Run. Rest.
Sleep. Rest. Rest. Jump. Eat. Chew. Swallow. Rest. Fix. Fix. Fix. Fix. Make. Walk. Fix.

The artists Sebastian Rudolph Jensen and Emelié Sterner have worked together since 2018. REAL YELLOW is a continuation of two previous performance works where they experimented with the TV show format. REAL YELLOW is their first performing art work.