Scroll down for English.

Ett oskyldigt inneboende som plötsligt spårar ur. En lovande boxare i sömnlöshetens gränsland. Fyra vänner på en strand, sammanförda av delikatessoliver och en solnedgång som hakat upp sig.

Under tre kvällar 2022 bjuds publiken in till dramatikern Erika Lindahls textvärldar, präglade av magisk realism. Rapp, humoristisk dialog varvas med monologer när tre av hennes senaste pjäser läses på scen av skådespelare, i ett lekfullt expanderat readingformat.

28/11 KATTEN

Åhå, nu vill jag att alla blundar. Och så andas vi in, med näsan, och så håller vi andetaget i tre sekunder, och så andas vi ut. Andas in… Ett, två, tre. Andas ut… Det var bättre. Då ska vi varsamt försöka reda ut det här trasslet. Ja, för nu tror jag att det blev ett missförstånd och att vi, i kölvattnet av det, trampade på några slags psykiska minor hos varandra. Vi spolar tillbaka. Första regeln: vi är inte här för att skuldbelägga. Vi är här för att bättre förstå det som hänt. Andra regeln: jag vill att vi alla – den här gången – tar kattens perspektiv.”

En lägenhet försvinner, ett rum behöver fyllas, av en slump korsas de behövandes vägar. Men det som börjar som ett oskyldigt inneboende spårar gradvis ur. En tid efter krisen träffas de inblandade för att skapa en gemensam bild av förloppet. Med en certifierad samtalsunderlättare och ett par tumregler till sin hjälp navigerar de genom ett ingemansland av skuld och otydliga makthierarkier. Men allteftersom det otalbara tas upp till förhandling letar sig det förflutna in i nuet – och syftet för sammankomsten blir allt mer grumligt.

KATTEN är en pjäs om integritet, övertramp och att bygga en berättelse. Går det att samsas runt ett förlopp som har gått sönder? Vad är vi redo att ge upp för att få höra till? Och vad är det som är så farligt med att dricka lite mjölk? I ett lekfullt expanderat format, läses pjäsen på scen av skådespelare, följt av textsamtal. Readingen utgör den sista av tre under 2022, där publiken bjuds in till Erika Lindahls textvärldar, i ett samarbete med Atalante.

Text och koncept: Erika Lindahl
På scen: Hanna Källdin, Anna Nordkvist, Amanda Nordmark, Hanna Morau, Felicia Stjärnsand och Patrik Svedberg
Ljusdesign: Miranda Seiborg Wikström
Musik: Saga Björklund Jönsson
Foto: Erika Lindahl
Konstnärligt bollplank: Ida Jarlgren

Tack till alla skådespelare och kloka personer som läst under processen.

 

——————

An innocent collective housing-situation that suddenly derails. A promising boxer in the borderland of insomnia. Four friends on a beach, brought together by delicacy olives and a sunset stuck on repeat.

During three evenings in 2022, the audience is invited to playwright Erika Lindahls text worlds, characterized by magical realism. Quick, humorous dialogue is interwoven with monologue as three of her latest plays are read on stage by actors, in a playfully expanded reading format.

What are we willing to sacrifice in order to belong?
How do we protect our heart?
In what manner are we carrying the burdens of ourselves and others?

Starting off in different themes, such as integrity, vulnerability and codependency, the plays converge in that they all explore the power of narratives in our lives. Each reading is followed by an in-depth talk with the audience about the play’s themes and artistic processes