AGENT BLW/553/c

Atalante

Speldatum:
Tyvärr har NewOpera CO tvingats ställa in sina föreställningar av Agent BLW/553/c på Atalante.

Med fri fantasi utifrån karaktärerna i den klassiska berättelsen om Momo.

Agent BLW/553/c är en av många tusen­ tals grå agenter, alla med snarlika namn och identiska utseenden. De lever på ned­ frusna tim­blommor som de får tillgång till genom människors tidssparande. De har ett etablerat, utbrett system för sin fortlevnad ända tills en liten flicka dyker upp. Hennes namn är Momo och hon besitter en ovanlig förmåga – att lyssna på andra. Mötet med Momo väcker något hos Agent BLW/553/c som han måste hålla inom sig, något som inte får existera bland de grå agenterna då det skulle bli deras undergång.

Agent BLW/553/c är en nyskriven nyopera av Robin N Spegel (text), Anna Ulén (regi),och Saga Björklund Jönsson (musik), inspirerad av Michael Endes bok Momo eller kampen om tiden. Det är en familje­ föreställning om vad det innebär att ta sig tid att verkligen lyssna på någon. Eller om att vara för stressad för att göra det.

Biljettpriser:

Vuxen 80 kr
Barn (under 18) 40 kr

AGENT BLW/553/c

Atalante

Perform dates:
Unfortunately NewOpera CO has had to cancelled their performance of Agent BLW/553/c at Atalante. 

With free imagination based on the characters from the classic story of Momo.

Agent BLW/553/c is one of many thousands of grey agents, all with similar names and identical appearances. They live off of frozen hour­lilies that they get access to through people’s time saving. They have an established, widespread system for their survival until a little girl appears. Her name is Momo and she possesses an unusual skill – the ability to listen to others. The encounter with Momo awakens something in Agent BLW/553/c that he must keep hidden inside, something that must not exist among the gray agents as it would be their downfall.

Agent BLW/553/c is a newly written new opera by Robin N Spegel (text), Anna Ulén (direction) and Saga Björklund Jönsson (music), inspired by Michael Ende’s book Momo or The Men in Grey. It’s a family show about what it means to take the time to really listen to others. Or about being too stressed to do it.


Tickets price

Adult 80 SEK
Children (under 18) 40 SEK