ALIA

Mia Hellberg & Marco Wihlborg

Speldatum:
5-6 maj 19.00

Biljetter:

Längd:
40 min

Tyvärr har ALIA tvingats ställa in sina föreställningsdatum på Atalante.

ALIA namnger detta scenkonstverk som rotar sig i vår samtid, ett mångbottnat ord med ursprung i flertalet olika språk. Vi finner betydelser såsom supreme spirit, att förenas och att förändras/transformeras. Dess mening går igen i verkets gestalt­ ning av mänsklig passivitet och drastiska förändringar av miljö och samhälle, vilket resulterar i koreografernas ledord: DNA­ förvrängning. Det hela speglas genom intensiv koreografi där man kan utröna de många streetelementens rörelsekvalitéer ihop med den fria moderna konstformen. I detta suggestiva verk får vi följa hur männ­ iskans öde genomgår en förändring.

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

ALIA

Mia Hellberg & Marco Wihlborg

Perform dates:
5-6 May 7.00 PM

Tickets:

Length:
40 min

Unfortunately ALIA is cancelled.

ALIA names this performance that is rooted in our time, a word with origins in several different languages. We find meanings such as supreme spirit, to unite and to change/transform. Its meaning repeats itself in the work’s portrayal of human passivity and drastic changes to environment and society, which results in the choreographers’ keyword: DNA distortion. This is all reflected through intense choreography where you can find movement qualities of the many street elements together with the free modern art form. In this evocative work, we get to follow how man’s destiny undergoes a change.


Tickets price

Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people