ATALANTEBOKEN

Köp Atalanteboken

Scenen Atalante i Göteborg öppnade 1987 och är sedan dess ett oberoende nav för samtida dans, musik och konst. 2017 firade scenen trettio år och med anledning av detta inleddes arbetet med denna bok. Den är en fullmatad redovisning av en kulturgärning som möjliggjort tongivande konstnärligt nyskapande och låtit tusentals artister dela sin konst med publiken och varandra.
Möte personerna bakom Atalante i intervjuer, läs om de val som präglat inriktningen och gett scenen dess konstnärliga profil.
Läs hela historien och ta del av allt som har hänt mer än trettio år. Boken kommer gå att köpa på Atalante.

Är du intresserad av ett eget exemplar? Kontakta oss i så fall på atalante@atalante.org

Priset är 200 kr (exkl. frakt)

 

 

THE ATALANTE BOOK

Buy The Atalante Book

The venue Atalante in Gothenburg opened in 1987 and since then has been an independent hub for contemporary dance, music and art. In 2017, Atalante celebrated thirty years and because of this, work on this book began. It shows the strength of the venue, which allowed for artistic innovation and allowed thousands of artists to share their art with the audience and each other. Meet the people behind Atalante in interviews, read about the choices that characterized the focus and given the stage its artistic profile.
Read the whole story and learn about everything that has happened for more than thirty years.
The book will be available for purchase at Atalante.

Interested in owning a copy? Contact us at atalante@atalante.org

The price is 200 SEK (shipping not included)