EXERCISE FOR TWO & MORE PLAYERS

Curious Chamber Players

Speldatum:
20 oktober 19.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
60 min

Uruppförande för verket Exercise for two & more players – ett hybridverk mellan ljud­ installation, konsert och musikalisk­ och visuell komposition. Konserten är ett sam­ arbetsprojekt mellan den nutida ensemblen Curious Chamber Players och tonsättaren Rosali Grankull. Under kvällen får vi även även höra andra verk ur Curious Chamber Players repertoar. 
 
CCP har sedan starten 2003 utforskat ett brett utbud av den experimentella samtida musiken: från modernism till grafiskt noterad slumpmusik, minimalism, noisemusik, elektronik och improvisation. 
 
Rosali Grankull är tonsättare, musiker & ljudkonstnär som arbetar brett inom den samtida musiken. Rosali jobbar för att skapa nya situationer där musik kan uppstå och fokuserar på att främja gemenskap mellan människor i musikaliska möten.

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

EXERCISE FOR TWO & MORE PLAYERS

Curious Chamber Players

Perform dates:
20 October 7.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
60 min

The premiere performance of the piece Exercise for two & more players – a hybrid piece between sound installation, concert and musical and visual composition. The concert is a collaborative project between the contemporary ensemble Curious Chamber Players and composer Rosali Grankull. During the evening we will also hear other works from the Curious Chamber Players’ repertoire. 
 
CCP has since its inception in 2003 explored a wide range of new music repertoire: from hard-core modernism to graphically notated chance music, from minimalism to noise music, and from electronics to improvisation. 
 
Rosali Grankull is a composer, musician & sound artist working within the contemporary music scene. Rosali wants to create new situations where music can arise and has a main focus on building community between people in musical meetings.


Tickets price

Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people